Detail projektu

Inovace laboratoře měření fyziologických funkcí

Období řešení: 31.03.2003 — 31.12.2004

O projektu

V projektu je navrhována zásadní inovace stávající laboratoře měření fyziologických funkcí tak, aby byla realizovatelná celá škála klinických vyšetření i experimentálních měření s možností záznamu a vyhodnocení dat. Je požadováno, aby studenti mohli uplatnit svoji invenci formou návrhu vlastních experimentů, typu vyhodnocení měření, apod. Vybudovaná výuková laboratoř tak umožní seznámit se do hloubky s koncepcí, implementací a praktickými rysy moderní techniky v biologii a medicíně.

Klíčová slova
laboratoř, bionika, biologie člověka, měření

Označení

IS1531

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (25.03.2003 - 31.12.2004)

Útvary

Ústav biomedicínského inženýrství
- příjemce (25.03.2003 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2003-01-01 - 2005-12-31)

Výsledky

Ivo Provazník. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 1531/2004 "Inovace laboratoře měření fyziologických funkcí". Brno: 2005. s. 1 ( s.)
Detail