Project detail

Inovace laboratoře měření fyziologických funkcí

Duration: 31.03.2003 — 31.12.2004

On the project

V projektu je navrhována zásadní inovace stávající laboratoře měření fyziologických funkcí tak, aby byla realizovatelná celá škála klinických vyšetření i experimentálních měření s možností záznamu a vyhodnocení dat. Je požadováno, aby studenti mohli uplatnit svoji invenci formou návrhu vlastních experimentů, typu vyhodnocení měření, apod. Vybudovaná výuková laboratoř tak umožní seznámit se do hloubky s koncepcí, implementací a praktickými rysy moderní techniky v biologii a medicíně.

Keywords
laboratoř, bionika, biologie člověka, měření

Mark

IS1531

Default language

Czech

People responsible

Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2003-03-25 - 2004-12-31)

Units

Department of Biomedical Engineering
- (2003-03-25 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2003-01-01 - 2005-12-31)

Results

Ivo Provazník. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 1531/2004 "Inovace laboratoře měření fyziologických funkcí". Brno: 2005. s. 1 ( s.)
Detail