Detail projektu

Diagnostika elektromagnetických vlastností elektrických strojů pomocí vibračních a akustických polí.

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2003

O projektu

Komplexní studium a dignostika elektromagnetických vlastností elektrických strojů na základě vibračních a akustických polí. Optimalizace měřících a analytických metod pro určení stavu stroje z měření vibrací, akustických polí, elektromagnetického pole a hledání vzájemných souvislostí.

Popis anglicky
The theoretical part of the project will be focused on an optimizationof measuring and analytical methods for the machine state assessment from the vibration, noise, and electromagnetic field measurement.

Klíčová slova
elektrické stroje, diagnostika, vibrační diagnostika, akustické pole

Klíčová slova anglicky
Electric machines, vibration, noise, measurement

Označení

GA102/01/1291

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jakš Ivan, doc.Ing., CSc
- hlavní řešitel (01.01.2001 - 31.12.2003)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2001 - nezadáno)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- spolupříjemce (01.01.2001 - nezadáno)
Technická univerzita v Liberci
- příjemce (01.01.2001 - 31.12.2003)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2001-01-01 - nezadáno)

Výsledky

PATOČKA, M. Ložiskové proudy v elektrických strojích. In Elektrické pohony a výkonová elektronika, EPVE 2001. VUT FEI Brno, UVEE: VUT FEI Brno, ÚVEE, 2001. s. 211 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

PATOČKA, M. Fyzikální mechanismus poškození ložiska elektrickým proudem. In Elektrické pohony a výkonová elektronika, EPVE 2001. VUT FEI Brno, UVEE: VUT FEI Brno, UVEE, 2001. s. 216 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

PATOČKA, M. Ložiskové proudy v elektrických strojích. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka: VUT v Brně, FSI, 2002. s. 209 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

ONDRŮŠEK, Č., PATOČKA, M., VESELKA, F., POZDNÍK, J., ŠTOREK, P., TUREČEK, P. Diagnostics for Electrical Machine. FEKT VUT v Brně: UVEE FEKT VUT v Brně, 2003. 124 p. ISBN: 80-214-2540-7.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. Magnetická ložiska. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka: VUT v Brně, FSI, UMT, 2002. s. 211 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

MÜLLER, J., POCHYLÝ, F., MALENOVSKÝ, E. Analýza dynamických vlastností hydrodynamického tlumiče. In Applied Mechanics 2004. Bratislava: TU Bratislava, 2004. s. 201 ( s.)ISBN: 80-227-2030-5.
Detail

VESELKA, F., ONDRŮŠEK, Č., ŠTOREK, P., TUREČEK, P., MALENOVSKÝ, E. Diagnostika vibrací elektrických strojů s kluzným kontaktem. Diagnostika vibrací elektrických strojů s kluzným kontaktem. TZ0703. Vysoké učení technické v Brně: ÚVEE FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

PATOČKA, M. Mechanismus poškození ložiska elektrickým proudem. In Sborník XIX. sympozia učitelů elektrických pohonů SYMEP´02. Liberec: TU Liberec, 2002. s. 138 ( s.)ISBN: 80-7083-612-1.
Detail