Project detail

Diagnostika elektromagnetických vlastností elektrických strojů pomocí vibračních a akustických polí.

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2003

On the project

Komplexní studium a dignostika elektromagnetických vlastností elektrických strojů na základě vibračních a akustických polí. Optimalizace měřících a analytických metod pro určení stavu stroje z měření vibrací, akustických polí, elektromagnetického pole a hledání vzájemných souvislostí.

Description in English
The theoretical part of the project will be focused on an optimizationof measuring and analytical methods for the machine state assessment from the vibration, noise, and electromagnetic field measurement.

Keywords
elektrické stroje, diagnostika, vibrační diagnostika, akustické pole

Key words in English
Electric machines, vibration, noise, measurement

Mark

GA102/01/1291

Default language

Czech

People responsible

Jakš Ivan, doc.Ing., CSc
- principal person responsible (2001-01-01 - 2003-12-31)
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2001-01-01 - not assigned)

Units

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2001-01-01 - not assigned)

Results

PATOČKA, M. Ložiskové proudy v elektrických strojích. In Elektrické pohony a výkonová elektronika, EPVE 2001. VUT FEI Brno, UVEE: VUT FEI Brno, ÚVEE, 2001. s. 211 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

PATOČKA, M. Fyzikální mechanismus poškození ložiska elektrickým proudem. In Elektrické pohony a výkonová elektronika, EPVE 2001. VUT FEI Brno, UVEE: VUT FEI Brno, UVEE, 2001. s. 216 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

PATOČKA, M. Ložiskové proudy v elektrických strojích. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka: VUT v Brně, FSI, 2002. s. 209 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

ONDRŮŠEK, Č., PATOČKA, M., VESELKA, F., POZDNÍK, J., ŠTOREK, P., TUREČEK, P. Diagnostics for Electrical Machine. FEKT VUT v Brně: UVEE FEKT VUT v Brně, 2003. 124 p. ISBN: 80-214-2540-7.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. Magnetická ložiska. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka: VUT v Brně, FSI, UMT, 2002. s. 211 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

MÜLLER, J., POCHYLÝ, F., MALENOVSKÝ, E. Analýza dynamických vlastností hydrodynamického tlumiče. In Applied Mechanics 2004. Bratislava: TU Bratislava, 2004. s. 201 ( s.)ISBN: 80-227-2030-5.
Detail

VESELKA, F., ONDRŮŠEK, Č., ŠTOREK, P., TUREČEK, P., MALENOVSKÝ, E. Diagnostika vibrací elektrických strojů s kluzným kontaktem. Diagnostika vibrací elektrických strojů s kluzným kontaktem. TZ0703. Vysoké učení technické v Brně: ÚVEE FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

PATOČKA, M. Mechanismus poškození ložiska elektrickým proudem. In Sborník XIX. sympozia učitelů elektrických pohonů SYMEP´02. Liberec: TU Liberec, 2002. s. 138 ( s.)ISBN: 80-7083-612-1.
Detail