Směrnice č. 39/2017 - K výuce angličtiny, společenskovědních předmětů a tělesné výchovy

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 1.5.2017


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d143586