• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Archiv - Směrnice rektora č. 3/2014 - K výuce angličtiny, společenskovědních předmětů a tělesné výchovy na VUT v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost:Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost:od 11.9.2014 - do 1.5.2017

Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší: