Archiv - Směrnice rektora č. 3/2014 - K výuce angličtiny, společenskovědních předmětů a tělesné výchovy na VUT v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 11.9.2014 - do 1.5.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d93099