• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Rozhodnutí č. 21/2017 - Výstupní list studenta

Stav: aktuální
Odpovědnost:Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost:od 1.5.2017

Tato norma ruší: