Archiv - Rozhodnutí rektora č. 1/2010 - Výstupní list studenta

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 6.1.2010 - do 1.5.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d39549