Rozhodnutí č. 14/2020 - Výše a způsob úhrady poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce

Stav: aktuální
Odpovědnost: Ing. Roman Hladík
Účinnost: od 1.6.2020


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d200589