Rozhodnutí č. 9/2019 - Výše a způsob úhrady poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Ing. Roman Hladík
Účinnost: od 16.9.2019 - do 1.6.2020


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d189717