Rozhodnutí č. 3/2019 - Jmenování členů Rady studijních programů

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 4.3.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d183304