Rozhodnutí

Některé normy mohou být neveřejné. Pro zobrazení neveřejných norem se přihlaste.

Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu