Rozhodnutí č. 18/2020 - Jmenování členů Kolegia děkana

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 7.12.2020 - do 10.4.2021


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d206415