Rozhodnutí č. 5/2021 - Jmenování členů Kolegia děkana

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 10.4.2021


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d211108