Rozhodnutí č. 17/2019 - Časový plán akademického roku 2019/2020

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Studijní oddělení (StudOdd)
Účinnost: od 1.9.2019 - do 17.4.2020


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d187721