Rozhodnutí č. 5/2020 - Aktualizovaný časový plán akademického roku 2019/2020

Stav: neaktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 17.4.2020 - do 30.9.2020


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d198424