Rozhodnutí č. 12/2020 - Časový plán akademického roku 2020/2021

Stav: aktuální
Odpovědnost: Studijní oddělení (StudOdd)
Účinnost: od 1.9.2020 - do 31.8.2021


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d201513