Rozhodnutí č. 5/2019 - Stanovení výše stipendia studentům prezenční formy DSP, mimořádné stipendium v DSP

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 1.9.2019 - do 31.8.2020


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d188242