Rozhodnutí č. 1/2019 - Stanovení výše stipendia studentům prezenční formy DSP

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 1.2.2019 - do 1.9.2019


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d181202