• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Spolupráce

Národní Autority

Knihovny Vysokého učení technického v Brně jsou již od roku 2007 zapojeny do projektu národních autorit po pasivní stránce (přebírání autoritních záznamů). Později jsme se připojili i po stránce aktivní (tvorba a přispívání).

Na jednotlivých (vybraných) dílčích knihovnách působí proškolení katalogizátoři, kteří vytvářejí autoritní záznamy, v Ústřední knihovně působí lokální supervizor, který celou akci koordinuje a představuje také první záchytný kontrolní bod.

Součástí projektu je také průběžně probíhající postupná harmonizace stávající bibliografické báze (propojování autorského rejstříku s autoritní bází).

Souborný katalog

Od roku 2008 přispíváme také do Souborného katalogu ČR, který soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven i jiných institucí.

Nové bibliografické záznamy jsou zasílány automaticky první den v měsíci (za minulý měsíc).

SUAleph

Ústřední knihovna je aktivně zapojena do Sdružení Uživatelů knihovního systému Aleph. SUAleph je neformální sdružení institucí z České a Slovenské republiky, které jsou uživateli produktů firmy ExLibris. Sdružení vzniklo na jaře roku 1996.

Sdružení zasedá dvakrát do roka - vždy na jaře a na podzim. Podzimní zasedání tradičně pořádá právě Ústřední Knihovna Vysokého učení technického v Brně. Její význam v rámci tohoto uskupení ještě více vzrostl v roce 2010, ve kterém získala předsednicví.

22.04.2021 13:58:29
php 0.05s, sql 0.03s
shreck3, cdbx1