Nabídka programů

Intermediální a digitální
tvorba Ateliér performance

Prezenční 4 roky Zakončeno titulem BcA.

Umění performance je zaměřené na podstatu tvůrčího činu. Prolíná všemi formami současného uměleckého projevu. Aktuální performativita se vyjadřuje jakýmikoli médii. Od akcí individuálního uvědomování, přes tělo i nové technologie, až k sociálním interakcím a environmentálnímu aktivismu. Volné umění akce zahrnuje široké spektrum živé práce s informacemi, zabývá se uměním interakce, medializace a prezentace, s celým potenciálem osobnosti i s pomocí multimediálních technologií a digitálního zobrazování – pracuje s imaginací.

Umění performance je nejvýraznější prostředek současného umění, navazující na happeningy, události a aktivismus, charakteristický projev současného výtvarného umění, zaměřený přímo na tvůrčí čin v časoprostorové situaci, ve skutečném čase a přirozeném prostředí i ve virtuálním prostoru, východisko současných post-mediálních postupů propojujících divadlo, tanec, hudbu, literaturu, v environmentálním kontextu integrující nová obrazová média, komunikační technologie a sociální sítě.

1. ročník

Ateliér rozvíjí schopnosti kombinovat a integrovat různé výrazové prostředky v komplexní umělecké dílo. Poznávání a ovládání technik prezentace vede ke schopnosti kreativního vstupování a zasahování do skutečnosti. V prvním ročníku je nutné zvládnout základní řemeslné a technické znalosti a dovednosti. Úkolem bakalářského studia je získat univerzální znalosti a zkušenosti v celé šíři oboru (v synestesii vizuální, zvukové, pohybové, slovesné, konceptuální) s pozorností ke vztahům iluze a reality, techniky a kreativity, vědění a intuice, tělesného a duchovního… Cílem mistrovského studia je prohlubovat individuální specializaci a rozvíjet vlastní tvůrčí přístupy vedoucí k samostatné umělecké praxi, s rozšiřováním vědomí souvislostí filozofických, politických, ekonomických, ekologických… Obsahem doktorského studia je interdisciplinární výzkum interakcí v informačním prostředí, vztahů člověka a nových technologií, kde se aktivně zapojený divák stává spoluautorem environmentálních proměn, hledající řešení nejen otázek jednotlivých disciplín současného vývoje post-mediálních umění, ale především způsobů jejich integrace do širší obecné životní praxe. Získané znalosti a dovednosti – výstupy: Ateliér má v programu volnou uměleckou tvorbu, která se prezentuje především v galeriích, muzeích, veřejných a alternativních prostorech i na sociálních sítích. Usiluje především o kvalitu základní experimentace na excelentní odborné úrovni, rozvíjí tvůrčí metody od senzace přes imaginaci a inspiraci až k intuici.

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU