• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Mechatronika


Zkratka: M-MET
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem studia je získání pokročilých interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav. Jedná se o technické soustavy s prvky inteligentního chování, schopné reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a optimalizovat svoji odezvu na dynamicky se měnící okolní podmínky. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení.
Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má také možnost pokračovat v doktorském postgraduálním studiu a získat vědeckou hodnost PhD s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.
Klíčové výsledky učení:
Cílem studia je získání pokročilých interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, s důrazem na osvojení schopnosti týmově spolupracovat a prakticky aplikovat nabyté znalosti při řešení reálných problémů. Snahou je tedy vychovat absolventy se širokým rozhledem, vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i praktickými zkušenostmi z oboru.
Profesní profil absolventů s příklady:
Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má možnost pokračovat v doktorském postgraduálním studiu a získat vědeckou hodnost Ph.D. s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.
Garant oboru: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-RDM Dynamika mechatronických systémů cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-REM Experimentální mechanika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-RKD Kinematika a dynamika mechatronických... cs  5  zimní P kl   ano
FSI-RMA Matematika - Vybrané statě cs  5  zimní P kl   ano
FSI-RPM Počítačové metody mechaniky v dynamice cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-0PPR Průmyslový projekt (M-IMB, M-MET) cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-RSZ Základy zpracování signálů cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-RS1 3D digitální technologie a CAD cs  5  zimní PV zá,zk 1 ne

Volitelný (nepovinný)
FSI-RZE Systémová metodologie cs  3  zimní VN kl   ano
FSI-RE0 Vybrané statě z elektrotechniky cs  3  zimní VN kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-VAI Algoritmy umělé inteligence cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-RTE Mikroprocesorová technika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-RRM Řízení mechatronických soustav cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-RPO Simulace a řízení v reálném čase cs  4  letní P kl   ano
FSI-RVE Výkonová a řídící elektronika cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-RBA Biomechanika I cs  5  letní PV zk 1 ano
FSI-RS2 CAD systémy cs  5  letní PV kl 1 ne
FSI-VPN Počítačové sítě cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-RUI Technické aplikace metod umělé inteli... cs  5  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-REA Vybrané statě z elektroniky cs  3  letní VN kl   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-RES Elektrické servopohony cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-RNF Fuzzy systémy a neuronové sítě cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-GSE Senzorika a prvky umělé inteligence cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-RSO Stochastická mechanika cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-RAE Alternativní zdroje energie v mechatr... cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-RBI Biomechanika II cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-0PPR Průmyslový projekt (M-IMB, M-MET) cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-RRS Rotorové soustavy cs  5  zimní PV kl 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-VE0 Bezpečnost práce v elektrotechnice cs  4  zimní VN zá,zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-RD5 Diplomový projekt (M-MET) cs  10  letní P   ano
FSI-RD6 Seminář k diplomové práci (M-MET) cs  5  letní P   ano
FSI-RSD Simulace dynamických systémů cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-RQM Tepelné procesy v mechatronických sou... cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-RBM Biomechanika III cs  5  letní PV kl 1 ano
FSI-RIT Interakce těles s tekutinou cs  5  letní PV kl 1 ano
FSI-RMF Mechatronické systémy v dopravních pr... cs  5  letní PV kl 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano