• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Inženýrská mechanika a biomechanika


Zkratka: M-IMB
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem studia je zvládnutí nejmodernějších výpočtových a experimentálních metod ve vědní oblasti mechaniky těles a jejich využití při hodnocení životnosti a provozní spolehlivosti strojních soustav. Ve výpočtové oblasti jde zejména podrobné seznámení s teorií i praktickým využitím MKP v aplikaci na statické a dynamické pevnostní výpočty, včetně nelineárních, stabilitních a nestacionárních problémů. V oblasti experimentální mechaniky pak je možno získat osobní praktické zkušenosti v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení.
Charakter studia dává absolventům vysokou odbornou adaptabilitu, což umožňuje jejich úspěšné působení v mnoha odvětvích ekonomiky. Dokladem toho jsou absolventi, působící dnes na vedoucích místech konstrukčních a výpočtových oddělení podniků řady oborů, v malých výpočtových a softwarových firmách, ale i v obchodních zastoupeních zahraničních společností.
Absolvent má také možnost dalšího studia a získání vědecké hodnosti PhD v navazujícím doktorském programu Inženýrská mechanika s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.
Klíčové výsledky učení:
Cílem studia je zvládnutí moderních výpočtových a experimentálních metod ve vědní oblasti mechaniky těles a jejich využití při návrhu i hodnocení strojních konstrukcí, ale i jejich aplikace v netradičních mezioborových oblastech jako je biomechanika. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení. Snahou je vychovat absolventy vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i praktickými zkušenostmi v oblasti analýzy konstrukcí, které jim poskytnou dostatečnou flexibilitu k tvůrčímu působení v mnoha průmyslových odvětvích.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent oboru Inženýrská mechanika a biomechanika má díky systémově pojaté výuce a charakteru vzdělání vysokou odbornou adaptabilitu, což dává velké šance pro uplatnění v mnoha odvětvích ekonomiky. Dokladem toho jsou absolventi, působící dnes na vedoucích místech konstrukčních a výpočtových oddělení podniků řady oborů, v malých výpočtových a softwarových firmách, ale i v obchodních zastoupeních zahraničních společností.
Absolvent má možnost dalšího studia a získaní vědecké hodnosti Ph.D., zejména v navazujícím doktorském programu Inženýrská mechanika.
Garant oboru: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-REM Experimentální mechanika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-RMA Matematika - Vybrané statě cs  5  zimní P kl   ano
FSI-RIV MKP v inženýrských výpočtech cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-RPM Počítačové metody mechaniky v dynamice cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-RZE Systémová metodologie cs  5  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-0PPR Průmyslový projekt (M-IMB, M-MET) cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-RSZ Základy zpracování signálů cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-RS1 3D digitální technologie a CAD cs  5  zimní PV zá,zk 1 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-RDF Deformace a porušování materiálu cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-RNU Nelineární úlohy mechaniky v MKP cs  5  letní P kl   ano
FSI-RME Vybrané matematické metody v mechanice cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-RZI Základy technické diagnostiky cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-RZT Základy teorie spolehlivosti cs  5  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-RBA Biomechanika I cs  5  letní PV zk 1 ano
FSI-RS2 CAD systémy cs  5  letní PV kl 1 ne
FSI-RIT Interakce těles s tekutinou cs  5  letní PV kl 1 ano
FSI-RPC Přetvárné a degradační procesy cs  5  letní PV zá,zk 1 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-RK0 Konstitutivní vztahy materiálu cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-RMS Mezní stavy a spolehlivost cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-RRS Rotorové soustavy cs  5  zimní P kl   ano
FSI-RSO Stochastická mechanika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-RTK Tenkostěnné konstrukce cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-RAE Alternativní zdroje energie v mechatr... cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-RBI Biomechanika II cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-0PPR Průmyslový projekt (M-IMB, M-MET) cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-RVH Vibrace, hluk a bioakustika cs  5  zimní PV kl 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-RDP Diplomový projekt (M-IMB) cs  5  letní P   ano
FSI-RMO Mechanika kompozitů cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-RD8 Seminář k diplomové práci (M-IMB) cs  5  letní P   ano

Povinně volitelný
FSI-RBM Biomechanika III cs  5  letní PV kl 1 ano
FSI-RDB Databázové systémy cs  5  letní PV kl 1 ano
FSI-RQM Tepelné procesy v mechatronických sou... cs  5  letní PV zá,zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano