• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Informační bezpečnost


Zkratka: T-IBP
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Informační bezpečnost
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 23.12.2014
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Studijní obor Informační bezpečnost nabízí studium zaměřené na oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT). Studenti se v oboru podrobně seznámí jak s technickými aspekty zajištění bezpečnosti ICT, tak s oblastmi práva a ekonomie, které jsou s problematikou bezpečnosti úzce spjaty.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi studia budou vybaveni potřebnými teoretickými znalostmi z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva souvisejícími s návrhem, provozem a správou informačních a komunikačních systémů.
Teoretické základy jsou ve vyšších ročnících doplněny o praktické kurzy, ve kterých studenti získají praktické zkušenosti s moderními informačními technologiemi. Tyto znalosti budou pak dále schopni aplikovat s ohledem na současný stav legislativy a s ohledem na ekonomické aspekty vyvinutých bezpečnostních řešení. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderní informační bezpečnosti umožní studentům získat vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského oboru Informační bezpečnost má kvalitní znalosti z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva, což jsou znalosti nezbytné pro návrh, provoz a správu informačních a komunikačních systémů. Získá praktické zkušenosti s moderními informačními technologiemi, přičemž bude své znalosti a schopnosti schopen prakticky aplikovat s ohledem na současný stav legislativy a s ohledem na ekonomické aspekty vyvinutých bezpečnostních řešení. Získá vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce.
Garant oboru: prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BKOM Komunikační technologie cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMA1 Matematika 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BPC1T Počítače a programování 1 cs  5  zimní P kl   ano
FEKT-TPNA Právní nauka cs  7  zimní P zk   ano
FEKT-BZKR Základy kryptografie cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-BEL1 Elektrotechnika 1 cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BZSY Zabezpečovací systémy cs  5  zimní VO zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-BFYS Fyzikální seminář cs  2  zimní VV   ano
FEKT-BMAS Matematický seminář cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-TDMA Diskrétní matematika cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-TFY1 Fyzika 1 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BMA2 Matematika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BPC2T Počítače a programování 2 cs  5  letní P kl   ano
FEKT-TUP1 Úvod do práva ICT 1 cs  4  letní P kol   ano

Volitelný oborový
FEKT-BARS Architektura sítí cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BPIS Praktikum z informačních sítí cs  2  letní VO   ano
FEKT-BPRM Přenosová média cs  6  letní VO zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-TAIT Angličtina pro IT cs  3  letní VV zá,zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XMW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní VV zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-TAKR Aplikovaná kryptografie cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-TEK2 Makroekonomie cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-TMAN Management cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-TPST Pravděpodobnost a statistika cs  5  zimní P   ano
FEKT-TUP2 Úvod do práva ICT 2 cs  4  zimní P kol   ano

Volitelný oborový
FEKT-BEL1 Elektrotechnika 1 cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BPTS Přístupové a transportní sítě cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BZSY Zabezpečovací systémy cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BZSG Základy počítačové sazby a grafiky cs  6  zimní VO zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-TAIT Angličtina pro IT cs  3  zimní VV zá,zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  zimní VV kl   ano
FEKT-XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-TIC1 Bezpečnost ICT 1 cs  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-BDAK Datová komunikace cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-TEK1 Mikroekonomie cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-BSOS Síťové operační systémy cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-TTIN Teoretická informatika cs  7  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-BARS Architektura sítí cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BDOM Digitální obvody a mikroprocesory cs  7  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BHWS Hardware počítačových sítí cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BOOP Objektově orientované programování cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BPIS Praktikum z informačních sítí cs  2  letní VO   ano
FEKT-BPRM Přenosová média cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BRMK Rádiové a mobilní komunikace cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BSCP Seminář C++ cs  4  letní VO kl   ano
FEKT-BVKS Vysokorychlostní komunikační systémy cs  5  letní VO zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-TAIT Angličtina pro IT cs  3  letní VV zá,zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  letní VV kl   ne
FEKT-XMW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní VV zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-TIC2 Bezpečnost ICT 2 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMDS Multimediální služby cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-TB2T Semestrální práce cs  3  zimní P kl   ano
FEKT-TSPR Softwarové právo cs  3  zimní P kol   ano

Volitelný oborový
FEKT-BEL1 Elektrotechnika 1 cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BPTS Přístupové a transportní sítě cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BZSY Zabezpečovací systémy cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BZSG Základy počítačové sazby a grafiky cs  6  zimní VO zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-TAIT Angličtina pro IT cs  3  zimní VV zá,zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  zimní VV kl   ano
FEKT-XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-TBCT Bakalářská práce cs  5  letní P   ano
FEKT-TCPT Cryptologic Protocol Theory en  4  letní P zá,zk   ano
FEKT-TKKR Kyberkriminalita cs  3  letní P kol   ano
FEKT-TXBT Odborná praxe cs  0? letní P   ano

Volitelný oborový
FEKT-BARS Architektura sítí cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BDOM Digitální obvody a mikroprocesory cs  7  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BHWS Hardware počítačových sítí cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BOOP Objektově orientované programování cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BPIS Praktikum z informačních sítí cs  2  letní VO   ano
FEKT-BPRM Přenosová média cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BRMK Rádiové a mobilní komunikace cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BSCP Seminář C++ cs  4  letní VO kl   ano
FEKT-BVKS Vysokorychlostní komunikační systémy cs  5  letní VO zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  letní VV kl   ne
FEKT-XMW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk 1 ano
FEKT-TAIT Angličtina pro IT cs  3  letní VV zá,zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty