• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Automatizační a měřicí technika


Zkratka: B-AMT
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Absolvent oboru je schopen řešit praktické úkoly z oblasti automatizace technologických procesů, měření elektrických i neelektrických veličin, aplikované informatiky a umělé inteligence. Uplatní se při realizaci, provozu, seřizování a opravách výše uvedených systémů. Volitelně se student může zaměřit na oblast biomedicínských aplikací, vizualizaci technologií, implementaci informačních systémů a průmyslových počítačových sítí. Ve všech těchto oblastech je rovněž schopen pracovat v nižších řídicích a manažerských funkcích.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav automatizace a měřicí techniky (ÚAMT). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku automatizace, řízení, měření, aplikované informatiky či biomedicínských aplikací. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.
Klíčové výsledky učení:
Znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a alikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání. Speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Provozní inženýr pro měřicí,řídicí a automatizační systémy. Aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Veškeré průmyslové technologie a výroby. Všechny oblasti aplikované informatiky a další místa, kde se uplatní systémový přístup a znalostní inženýrství.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského oboru AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA má kvalitní znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a aplikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání a dále má speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Absolvent je kvalifikován jako provozní inženýr pro měřicí, řídicí a automatizační systémy a ve všech oblastech aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Absolventi bakalářského oboru AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA naleznou své uplatnění v nejrůznějších oblastech veškerých průmyslových technologií a výrob. Mohou pracovat v systémech aplikované informatiky a na dalších místech, kde se uplatňuje systémový přístup a znalostní inženýrství. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Garant oboru: doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BEL1 Elektrotechnika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BFY1 Fyzika 1 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMA1 Matematika 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMTD Materiály a technická dokumentace cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BPC1A Počítače a programování 1 cs  5  zimní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XLS2 Odborná aktivita cs, en  2  zimní VV   ne
FEKT-BELS Elektrotechnický seminář cs  2  zimní VV 10 ano
FEKT-BFYS Fyzikální seminář cs  2  zimní VV 10 ano
FEKT-BMAS Matematický seminář cs  2  zimní VV 10 ano

Skupiny volitelných předmětů
10 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BESO Elektronické součástky cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-BESOP Elektronické součástky - praktikum cs  2  letní P kl   ano
FEKT-BEL2 Elektrotechnika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BFY2 Fyzika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BMA2 Matematika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BPC2A Počítače a programování 2 cs  5  letní P kl   ano
FEKT-BVTA Výpočetní technika v automatizaci cs  2  letní P   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XLS2 Odborná aktivita cs, en  2  letní VV   ne
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BLOS Logické obvody a systémy cs  6  zimní P zk   ano
FEKT-BMA3 Matematika 3 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMVE Měření v elektrotechnice cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BREB Řídicí elektronika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BSAS Signály a systémy cs  6  zimní P zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XEKE Ekologie v elektrotechnice cs  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-XEPL EPLAN - projektování v elektrotechnice cs  4  zimní VV kl   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? zimní VV   ano
FEKT-BMEM Počítačové modelování elektrotechnick... cs, en  3  zimní VV kl   ano
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  zimní VV kl 2 ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk 3 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BMFV Měření fyzikálních veličin cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BMIC Mikroprocesory cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BMOD Modelování a simulace cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-BRR1 Řízení a regulace 1 cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-BMPA Moderní prostředky v automatizaci cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BPGA Programovatelné automaty cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BVIA Virtuální instrumentace v automatizaci cs  5  letní VO kl   ano
FEKT-BVPA Vybrané partie z matematiky I. cs  5  letní VO zk   ano
FEKT-BROB Základy robotiky cs  6  letní VO zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? letní VV   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk   ano
FEKT-BRKJ Řízení a kontrola jakosti cs  3  letní VV   ano
FEKT-XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XTPR Technické právo cs  3  letní VV   ano
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR2 Ruština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR1 Ruština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS2 Španělština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS1 Španělština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BPPC Praktické programování v C++ cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BRR2 Řízení a regulace 2 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BBPA Semestrální práce cs  3  zimní P kl   ano
FEKT-BSNI Snímače cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-BCRT Číslicová řídicí technika cs  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BEPB Elektrické pohony cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BPRP Praktická robotika a počítačové vidění cs  6  zimní VO kl   ano
FEKT-BPPA Prostředky průmyslové automatizace cs  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BZDA Zpracování a digitalizace analogových... cs, en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-BZVS Zpracování vícerozměrných signálů cs, en  6  zimní VO zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BALG Algoritmy cs  5  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BKOM Komunikační technologie cs  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BLDT Lékařská diagnostická technika cs  5  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BNSP Návrhové systémy plošných spojů cs  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BPSD Projektování silových a datových rozvodů cs  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BVPM Vybrané partie z matematiky II. cs  5  zimní VM zk   ano
FEKT-BVEL Výkonová elektronika cs  6  zimní VM zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XEPL EPLAN - projektování v elektrotechnice cs  4  zimní VV kl   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? zimní VV   ano
FEKT-XPSO Pedagogická psychologie cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XEKE Ekologie v elektrotechnice cs  4  zimní VV zá,zk 2 ne
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV 2 ano
FEKT-BUBC Úvod do biologie člověka cs  4  zimní VV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BBCA Bakalářská práce cs  5  letní P   ano
FEKT-BXBA Odborná praxe cs  0? letní P   ano

Volitelný oborový
FEKT-BDBS Databázové systémy cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BOSY Operační systémy cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BSPC Subsystémy PC cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BIZG Základy počítačové grafiky cs  6  letní VO zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BKEZ Konstrukce elektronických zařízení cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BRMK Rádiové a mobilní komunikace cs  5  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BTPT Terapeutická a protetická technika cs  5  letní VM zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XELE Bezpečná elektrotechnika cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  letní VV kl   ne
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? letní VV   ano
FEKT-XPSO Pedagogická psychologie cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk 1 ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk 1 ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV 1 ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  letní VV 1 ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV 1 ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk 1 ano
FEKT-BRKJ Řízení a kontrola jakosti cs  3  letní VV 2 ano
FEKT-XTPR Technické právo cs  3  letní VV 2 ano
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk 3 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR2 Ruština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR1 Ruština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS2 Španělština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS1 Španělština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne