• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Architektura a urbanismus


Zkratka: ARCH
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Architektura a urbanismus
Fakulta: Fakulta architektury
Akademický rok: 2017/2018
Profil oboru:
Výchova univerzálního odborníka v oblasti architektury a projektanta-architekta. Bakalář je připravován pro činnost v architektonicko-stavebních projektových kancelářích a dalších institucích.
Klíčové výsledky učení:
Výchova je zaměřena k získání takových znalostí a dovedností, aby byl schopen řešit základní úlohy navrhování obytných, veřejných a výrobních staveb, rekonstrukcí budov a jejich interiérů, a to od širších
Profesní profil absolventů s příklady:
Čtyřletý magisterský studijní program je Českou komorou architektů (ČKA) pokládán za uznané vzdělání. Dlouhodobější praxí, jejíž limit stanoví Česká komora architektů, se autorizačním procesem může změnit ve statut autorizované osoby.
Garant oboru: Ing. arch. Jan Kratochvíl

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-DR1 Dějiny architektury I cs  2  zimní P zk   ano
FA-VY1 Digitální zobrazování I cs  2  zimní P   ano
FA-KOA1 Kompozice architektury cs  3  zimní P zá,zk   ne
FA-MAG Matematika a geometrie cs  4  zimní P kl   ano
FA-PS1 Pozemní stavitelství I cs  4  zimní P zá,zk   ano
FA-STM stavební materiály cs  3  zimní P zk   ano
FA-TK1 Teorie konstrukcí I cs  3  zimní P zá,zk   ano
FA-TY2 Typologie II - veřejné stavby cs  1  zimní P   ano
FA-TY1 Typologie I - obytné stavby cs  1  zimní P zk   ano
FA-VT1 Výtvarná tvorba I cs  2  zimní P kl   ano
FA-ZAR Základy architektury cs  8  zimní P kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-DR2 Dějiny architektury II cs  2  letní P zk   ano
FA-VY2 Digitální zobrazování II cs, en  2  letní P   ano
FA-IG1 Informační gramotnost 1 cs  1  letní P   ano
FA-IAV1 Interiér a výstavnictví cs  2  letní P kl   ano
FA-PS2 Pozemní stavitelství II cs  4  letní P zá,zk   ano
FA-SOA Soudobá architektura cs  2  letní P kl   ano
FA-TK2 Teorie konstrukcí II cs  2  letní P zá,zk   ano
FA-TY3 Typologie III - veřejné stavby cs  2  letní P zk   ano
FA-U11 Urbanismus I - základy a vývoj cs  3  letní P zá,zk   ano
FA-VT2 Výtvarná tvorba II - barva cs  2  letní P kl   ano
FA-ZAN Základy architektonického navrhování cs  7  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FA-BA1 Angličtina pro začátečníky en  1  letní PV   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-DR3 Dějiny architektury III cs  2  zimní P zk   ano
FA-VY3 Digitální zobrazování III cs  2  zimní P   ano
FA-NK1 Nosné konstrukce I cs  2  zimní P zá,zk   ano
FA-ORP Obnova a rekonstrukce památek cs  4  zimní P zk   ano
FA-PS3 Pozemní stavitelství III cs  4  zimní P zá,zk   ano
FA-TY4 Typologie IV - veřejné stavby cs  1  zimní P zk   ano
FA-TY5 Typologie V - výrobní stavby cs  1  zimní P zk   ano
FA-VT3 Výtvarná tvorba III - tvar I cs  2  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FA-BA2 Angličtina pro mírně pokročilé en  1  zimní PV   ano
FA-AT1 Ateliér malé stavby - DŮM cs  11  zimní PV kl   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-APE Aplikovaná ekologie cs  2  letní P zá,zk   ano
FA-DR4 Dějiny architektury IV cs  2  letní P zk   ano
FA-VY4 Digitální zobrazování IV cs, en  2  letní P   ano
FA-NK2 Nosné konstrukce II cs  2  letní P zá,zk   ano
FA-PS4 Pozemní stavitelství IV cs  4  letní P zá,zk   ano
FA-U22 Urbanismus II - stavba měst cs  4  letní P zá,zk   ano
FA-VT4 Výtvarná tvorba IV - kresba cs  2  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FA-BA3 Angličtina pro středně pokročilé I en  1  letní PV   ano
FA-AT2 Ateliér velké stavby - DŮM A MÍSTO cs  11  letní PV kl   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-DR5 Dějiny architektury V cs  2  zimní P zk   ano
FA-NK3 Nosné konstrukce III cs  3  zimní P zá,zk   ano
FA-PR1 Prostředí staveb I cs  2  zimní P kl   ano
FA-U23 Sídla a osídlení cs  3  zimní P zá,zk   ano
FA-TB1 Technika budov I cs  3  zimní P zá,zk   ano
FA-URK Urbanismu IV - Urbanistická kompozice cs  3  zimní P zá,zk   ano
FA-VT5 Výtvarná tvorba V - počítačová grafika cs  2  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FA-BA4 Angličtina pro středně pokročilé II en  3  zimní PV   ano
FA-AT3 Ateliér souboru staveb - MĚSTO A MÍSTO cs  11  zimní PV kl 1 ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-PR2 Prostředí staveb II cs  2  letní P zá,zk   ano
FA-SOC Sociologie cs  1  letní P zk   ano
FA-TIN Technická infrastruktura cs  2  letní P kl   ano
FA-TB2 Technika budov II cs  3  letní P zá,zk   ano
FA-TEA Teorie a estetika architektury cs  2  letní P zk   ano
FA-UR5 Urbanismus - územní plánování cs, en  2  letní P kl   ano
FA-VT6 Výtvarná tvorba VI - modelové techniky cs  2  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FA-AGV Architektura, geometrie a výpočetní t... cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-DEM1 Design manuál 1 cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-FIG Figurální kreslení cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-FO1 Fotografie a architektura I cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-PSA Prostor a světlo v architektuře cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-RIO Rekonverze uvolněných industriálních ... cs  2  letní PV kl 1 ano
FA-AT4 Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ I cs  14  letní PV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-AST Aktuální stavební techniky cs  2  zimní P kl   ano
FA-DV1 Dějiny výtvarného umění I cs  2  zimní P zk   ano
FA-SP1 Stavební právo I cs, en  1  zimní P zk   ano
FA-SPR Stavební projekt cs  5  zimní P kl   ano
FA-TVK Tvorba krajiny cs  2  zimní P kl   ano
FA-VT7 Výtvarná tvorba VII cs  2  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FA-AAP Aktuální architektura vnitřního prostoru cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-DEM2 Design manuál 2 cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-INA1 Interpretace architektury I cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-EUS Materiály, konstrukce a technologie e... cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-NEM Neviděné město cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-PAD Parametrický design cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-KOV Prostor a tvar cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-SMA1 Prostor v moderní architektuře cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-RPP Rekonstrukce památek v praxi cs  2  zimní PV kl 1 ano
FA-AT5 Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ II cs  14  zimní PV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FA-BP1 Bakalářský projekt A1 cs  30  letní PV SZZ   ano
FA-BP2 Bakalářský projekt A2 cs  30  letní PV SZZ   ano
FA-BP3 Bakalářský projekt A3 cs  30  letní PV SZZ   ano
FA-BP5 Bakalářský projekt A5 cs  30  letní PV SZZ   ano
FA-BP7 Bakalářský projekt A7 cs  30  letní PV SZZ   ano
FA-BP8 Bakalářský projekt A8 cs  30  letní PV SZZ   ano