Detail oboru

Ekonomika a procesní management

FPZkratka: BAK-EPMAk. rok: 2016/2017

Program: Ekonomika a management

Délka studia:

Akreditace od: 13.12.2007Akreditace do: 31.12.2019

Profil

Cílem studijního oboru Ekonomika a procesní management je poskytnout uchazečům se středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá potřebné mezioborové teoretické znalosti i praktické dovednosti. Obor Ekonomika a procesní management je určen na výchovu odborníků v oblasti ekonomické, informační a řídící činnosti při řízení výrobních procesů a technologií. Obor prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, mezi které patří řízení procesů uplatněním principu 3S, týmové spolupráce, řízení změn, kvality a vztahu se zákazníky, hodnotového managementu apod. Absolventi bakalářského oboru najdou uplatnění v managementu, ekonomických útvarech, v managementu výroby na úrovni firmy, provozu a dílny. Úspěšným absolventům je udělen titul „bakalář“ (Bc.).

Klíčové výsledky učení

Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti managementu, ekonomie, strojírenské technologie. Tímto zaměřením absolvent získá základní orientaci v oblasti ekonomiky a řízení na úrovni potřebné pro nižší a střední management výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent se uplatní na nižších a středních řídících funkcích v podnicích strojírenského zaměření, v managementu výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
bdmPBehaviorální dovednosti manažeracs3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
Bep1PEkonomika podniku 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
HA1PHospodářská angličtina 1en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
infPInformatikacs4Povinnýzá,zkP - 13 / C2b - 26ano
BkvmPKvantitativní metodycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
Bmak1PMakroekonomie 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
Bma1PDMatematika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
Baop1PAngličtina pro obchodní praxi 1en3Povinně volitelnýCj - 26PV1ne
UpfpoPPodnikání fyzických a právnických osobcs3VolitelnýzkP - 26 / C1 - 13ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
UusPÚvod do studiacs2VolitelnýP - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HA2PHospodářská angličtina 2en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
BmanPManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
Bma2PDMatematika 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
Bmik1PMikroekonomie 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BpuPPrincipy účetnictvícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BumvPÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs5Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 39ano
zdPZpracování datcs3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
Baop2PAngličtina pro obchodní praxi 2en3Povinně volitelnýzkCj - 26PV2ne
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BbpPDBezpečnost prácecs4PovinnýP - 26 / C1 - 13ano
Bman1PManagement 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BopvPOrganizace přípravy výrobycs6Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
BpmPProcesní managementcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 13ano
ssrPSpolečenský styk a rétorikacs4PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BstatPStatistikacs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
FJ1AFrancouzský jazyk A2 - 1fr2VolitelnýCj - 26ano
IJ1AItalský jazyk A2 - 1it2VolitelnýCj - 26ano
NOP1Němčina pro obchodní praxi 1de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ1A1Německý jazyk A1 - 1de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ1BNěmecký jazyk B1 - 1de3VolitelnýklCj - 26ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
RJ1ARuský jazyk A2 - 1ru2VolitelnýCj - 26ano
SJ1AŠpanělský jazyk A2 - 1es2VolitelnýCj - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BlogPLogistikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BmvPManagement výrobycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
BmarPMarketing 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BpisPDPodnikové IScs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 13ano
Bp1PDPraxe 1cs6PovinnýklPX - 2ano
BtoPTechnologie obráběnícs4Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 39ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
FJ2AFrancouzský jazyk A2 - 2fr4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
IJ2AItalský jazyk A2 - 2it4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
NOP2Němčina pro obchodní praxi 2de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ2A1Německý jazyk A1 - 2de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3VolitelnýklCj - 26ano
NJ2BNěmecký jazyk B1 - 2de3VolitelnýklCj - 26ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
RJ2ARuský jazyk A2 - 2ru4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
TpazPSpecializace: Pohybové aktivity při zdravotních omezeníchcs0Volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
TpasPSpecializace: Pohybové aktivity seniorůcs0Volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
TpavPSpecializace: Pohybové aktivity ve volném časecs0Volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
SJ2AŠpanělský jazyk A2 - 2es4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BezpPEnviromentální managementcs4PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BfpPFinance podnikucs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BkvpPKvalita výrobního procesucs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MTZPDMetodika tvorby závěrečných pracícs1PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
Bp2PDPraxe 2cs5PovinnýklPX - 2ano
BpdsPDPředdiplomní seminářcs1PovinnýC1 - 26ano
BrpPŘízení projektůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
BttPTechnologie tvářenícs4Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 39ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
TsaPPraxe: Sportovní akcecs0Volitelnýkl - 120ano
TvrszPPraxe: Vedení a řízení sportovního zařízenícs0Volitelnýkl - 120ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BbezPDBezpečnost IS/ITcs5PovinnýklP - 20ano
BdisPDDiplomní seminářcs5PovinnýklSD - 20ano
BmzPManagement zásobcs7Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 20ano
rkPRozpočetnictví a kalkulacecs6Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
BtodvPTransfer technologií a ochrana duševního vlastnictvícs7PovinnýzkP - 20ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV3 1
PV3 1