Detail oboru

Ekonomika a procesní management

FPZkratka: BAK-EPMAk. rok: 2016/2017

Program: Ekonomika a management

Délka studia:

Akreditace od: 13.12.2007Akreditace do: 31.12.2019

Profil

Cílem studijního oboru Ekonomika a procesní management je poskytnout uchazečům se středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá potřebné mezioborové teoretické znalosti i praktické dovednosti. Obor Ekonomika a procesní management je určen na výchovu odborníků v oblasti ekonomické, informační a řídící činnosti při řízení výrobních procesů a technologií. Obor prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, mezi které patří řízení procesů uplatněním principu 3S, týmové spolupráce, řízení změn, kvality a vztahu se zákazníky, hodnotového managementu apod. Absolventi bakalářského oboru najdou uplatnění v managementu, ekonomických útvarech, v managementu výroby na úrovni firmy, provozu a dílny. Úspěšným absolventům je udělen titul „bakalář“ (Bc.).

Klíčové výsledky učení

Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti managementu, ekonomie, strojírenské technologie. Tímto zaměřením absolvent získá základní orientaci v oblasti ekonomiky a řízení na úrovni potřebné pro nižší a střední management výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent se uplatní na nižších a středních řídících funkcích v podnicích strojírenského zaměření, v managementu výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
bdmPBehaviorální dovednosti manažeracs3zimníPovinnýklano
Bep1PEkonomika podniku 1cs4zimníPovinnýzá,zkano
HA1PHospodářská angličtina 1en3zimníPovinnýzá,zkano
infPInformatikacs4zimníPovinnýzá,zkano
BkvmPKvantitativní metodycs4zimníPovinnýzá,zkano
Bmak1PMakroekonomie 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
Bma1PDMatematika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
Baop1PAngličtina pro obchodní praxi 1en3zimníPovinně volitelnýPV1ne
UpfpoPPodnikání fyzických a právnických osobcs3zimníVolitelnýzkano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
UusPÚvod do studiacs2zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HA2PHospodářská angličtina 2en3letníPovinnýzá,zkano
BmanPManagementcs5letníPovinnýzá,zkano
Bma2PDMatematika 2cs5letníPovinnýzá,zkano
Bmik1PMikroekonomie 1cs5letníPovinnýzá,zkano
BpuPPrincipy účetnictvícs4letníPovinnýzá,zkano
BumvPÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs5letníPovinnýzá,zkano
zdPZpracování datcs3letníPovinnýklano
Baop2PAngličtina pro obchodní praxi 2en3letníPovinně volitelnýzkPV2ne
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbpPDBezpečnost prácecs4zimníPovinnýano
Bman1PManagement 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
BopvPOrganizace přípravy výrobycs6zimníPovinnýzá,zkano
BpmPProcesní managementcs6zimníPovinnýzá,zkano
ssrPSpolečenský styk a rétorikacs4zimníPovinnýano
BstatPStatistikacs4zimníPovinnýzá,zkano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3zimníVolitelnýzá,zkano
FJ1AFrancouzský jazyk A2 - 1fr2zimníVolitelnýano
IJ1AItalský jazyk A2 - 1it2zimníVolitelnýano
NOP1Němčina pro obchodní praxi 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1A1Německý jazyk A1 - 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1BNěmecký jazyk B1 - 1de3zimníVolitelnýklano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
RJ1ARuský jazyk A2 - 1ru2zimníVolitelnýano
SJ1AŠpanělský jazyk A2 - 1es2zimníVolitelnýano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BlogPLogistikacs5letníPovinnýzá,zkano
BmvPManagement výrobycs5letníPovinnýzá,zkano
BmarPMarketing 1cs5letníPovinnýzá,zkano
BpisPDPodnikové IScs5letníPovinnýzá,zkano
Bp1PDPraxe 1cs6letníPovinnýklano
BtoPTechnologie obráběnícs4letníPovinnýzá,zkano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3letníVolitelnýzá,zkano
FJ2AFrancouzský jazyk A2 - 2fr4letníVolitelnýzá,zkano
IJ2AItalský jazyk A2 - 2it4letníVolitelnýzá,zkano
NOP2Němčina pro obchodní praxi 2de3letníVolitelnýklano
NJ2A1Německý jazyk A1 - 2de3letníVolitelnýklano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3letníVolitelnýklano
NJ2BNěmecký jazyk B1 - 2de3letníVolitelnýklano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
RJ2ARuský jazyk A2 - 2ru4letníVolitelnýzá,zkano
TpazPSpecializace: Pohybové aktivity při zdravotních omezeníchcs0letníVolitelnýzá,zkano
TpasPSpecializace: Pohybové aktivity seniorůcs0letníVolitelnýzá,zkano
TpavPSpecializace: Pohybové aktivity ve volném časecs0letníVolitelnýzá,zkano
SJ2AŠpanělský jazyk A2 - 2es4letníVolitelnýzá,zkano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BezpPEnviromentální managementcs4zimníPovinnýano
BfpPFinance podnikucs5zimníPovinnýzá,zkano
BkvpPKvalita výrobního procesucs5zimníPovinnýzá,zkano
MTZPDMetodika tvorby závěrečných pracícs1zimníPovinnýano
Bp2PDPraxe 2cs5zimníPovinnýklano
BpdsPDPředdiplomní seminářcs1zimníPovinnýano
BrpPŘízení projektůcs5zimníPovinnýzá,zkano
BttPTechnologie tvářenícs4zimníPovinnýzá,zkano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
TsaPPraxe: Sportovní akcecs0zimníVolitelnýklano
TvrszPPraxe: Vedení a řízení sportovního zařízenícs0zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BbezPDBezpečnost IS/ITcs5letníPovinnýklano
BdisPDDiplomní seminářcs5letníPovinnýklano
BmzPManagement zásobcs7letníPovinnýzá,zkano
rkPRozpočetnictví a kalkulacecs6letníPovinnýzá,zkano
BtodvPTransfer technologií a ochrana duševního vlastnictvícs7letníPovinnýzkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV3 1
PV3 1