Detail oboru

Strojírenská technologie

FSIZkratka: D-STGAk. rok: 2011/2012

Program: Strojírenská technologie

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2012

Profil

Ve studiu strojírenské technologie je možné se specializovat na oblast technologie obrábění a její optimalizaci, technologiei tváření a svařování, a slévárenství , řízení výroby, aplikace modelování na strojích a počítačové simulace.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza vlivu vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent na integritu povrchových vrstev.

  Obrábění ložiskových komponent vyžaduje provádění přesných operací, které ovlivňují integritu obrobených ploch. Analýza vztahů mezi těmito procesy a jejich působení na funkční prvky ploch ložisek poslouží k výběru nejvhodnějších parametrů procesů řezání. Bude sledován vliv řezných nástrojů i podmínek technologických procesů.

  Školitel: Chladil Josef, doc. Ing., CSc.

 2. Nejistoty měření při interferometrické kalibraci měřících přístrojů a zkouškách obráběcích strojů.

  Stále vyšší požadavky na přesnost výroby si vyžadují mnohem vyšší přesnost měřicích procesů. Například při kalibraci indukčtnostního snímače s rozlišitelností 0,00001 mm si vyžaduje specielně upravené laserové měřicí hlavice s rozlišením až 0.1nm. Vyhodnotit stávajícími postupy nejistotu měření s dostatečnou věrohodností není prakticky možné. Doktorand Bc. Šrámek, který je pracovníkem ČMI Brno pracuje v současné době na diplomní práci stejného tematu a jsou u něho předpoklady, aby tento problém dořešil v rámci své dizertační práce.

  Školitel: Pernikář Jiří, doc. Ing., CSc.

 3. Optimalizace a inovace procesů vysokorychlostního obrábění hliníkových dílců na horizontálních obráběcích centrech

  Vysokorychlostní obrábění hliníkových dílců na horizontálních obráběcích centrech umožňuje dosahovat na dílcích z hliníkových slitin vysokých přesností a výrobní produktivity. Konkurenční prostředí nutí výrobce neustále zkracovat hlavní časy výrobních procesů a zavádět nepřetržité high-tech inovace. Cílem práce je vytvoření expertního systému pro aplikaci procesů vysokorychlostního obrábění speciálních slitin v extremních přesnostech, se zahrnutím dílčích výrobních činitelů (obráběný materiál, nástroje, stroje, management procesních kapalin a prostředí) s aplikacemi například na výrobu vakuových pump. Práce zahrnuje řízení moderních výrobních procesů, systematické analýzy jejich stability a využití metody KAIZEN.

  Školitel: Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.

 4. Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent

  Obrábění většiny elementů ložisek vyžaduje provádění přesných operací i s ohledem na případné tepelné zpracování a další úpravy. Vzhledem k tomu, že technologie výroby ložisek ve většině případů náleží z hlediska typu výroby mezi seriovou výrobu., tak je žádoucí optimalizace technologických procesů.

  Školitel: Chladil Josef, doc. Ing., CSc.

 5. Produktivní třískové obrábění nerezové oceli třídy Duplex 1.4362

  Jedná se o levnější nerezovou ocel než 1.4401 s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi a odolností proti chemické korozi.Nedostatečné informace od výrobců a prodejců obráběcích nástrojů, nutnost testování vzorků. Nedostatečná řezivost nástrojů, které jsou v tuto chvíli momentálně dostupné na trhu. Cílem práce je: zvýšení produktivity a životnosti nástroje, sestavení parametrů a technologie pro dokončovací operace.

  Školitel: Chladil Josef, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.