Detail oboru

Architecture

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2020/2021

Program: Architecture and urbanism

Délka studia: 2 roky

Profil

Příprava absolventa - architekta, jako odborníka - tvůrčího pracovníka, který v celém komplexu své profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. Důsledně je dbáno toho, aby získané vzdělání vytvořilo základní předpoklady k činnostem, které budou splňovat všechny atributy optimální tvorby životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje.

Profesní profil absolventů s příklady

Dvouletý magisterský studijní program je Českou komorou architektů (ČKA) pokládán za uznané vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe žádost o autorizaci ČKA.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EGRTGrafické technikyen2PovinnýklS - 26ano
EPESProstředí a energetika staveben2PovinnýklP - 26ano
ESAUSoudobá architektura a urbanismusen2PovinnýzkP - 26ano
ESMTStavební materiály a technologieen2PovinnýzkP - 26ano
EM3ZModulový seminář I M3en2Povinně volitelnýklS - 26ano
EA3ZModulový specializovaný ateliér M3 en18Povinně volitelnýklA - 156ano
RHERhinocerosen2Povinně volitelnýklCPP - 261rocnik_MSc_zimni_PVano
ZAAZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_zimni_PVano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EPREPresentaceen2PovinnýklCPP - 26ano
ETESTechnika staveben2PovinnýklP - 26ano
ETEUTeorie architektury a urbanismuen2PovinnýzkP - 26ano
EM3LModulový seminář II M3en2Povinně volitelnýklS - 26ano
EA3LModulový specializovaný ateliér M3en18Povinně volitelnýklA - 24ano
ESPKSpeciální konstrukceen2Povinně volitelnýzkP - 26ano
RHERhinocerosen2Povinně volitelnýklCPP - 261rocnik_MSc_letni_PVano
ZAAZahradní architekturaen2Povinně volitelnýkl1rocnik_MSc_letni_PVano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EARPArchitekt v praxien2PovinnýklP - 26ano
EOCZOdborný cizí jazyken3PovinnýzkS - 26ano
ERESRealizace staveb, podnikání a financeen2PovinnýzkP - 26ano
ESPZŘízení projektu a profesionální etikaen2PovinnýklP - 26ano
EM3Z2Modulový seminář M IIIen2Povinně volitelnýklS - 26ano
EA3Z2Modulový specializovaný ateliér M3en18Povinně volitelnýklA - 156ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EDP3Diplomní projekt modul M3en30Povinně volitelnýSZZA - 312ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1rocnik_MSc_letni_PV 1 RHE, ZAA
1rocnik_MSc_zimni_PV 1 RHE, ZAA
2rocnik_zimni_seminar 1