Detail oboru

Architecture

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2020/2021

Program: Architecture and urbanism

Délka studia: 2 roky

Poplatek za studium: 3500 EUR/ročně pro studenty z EU, 3500 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Profil

Příprava absolventa - architekta, jako odborníka - tvůrčího pracovníka, který v celém komplexu své profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. Důsledně je dbáno toho, aby získané vzdělání vytvořilo základní předpoklady k činnostem, které budou splňovat všechny atributy optimální tvorby životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje.

Profesní profil absolventů s příklady

Dvouletý magisterský studijní program je Českou komorou architektů (ČKA) pokládán za uznané vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe žádost o autorizaci ČKA.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EGRTGrafické technikyen2PovinnýklS - 26ano
EPESProstředí a energetika staveben2PovinnýklP - 26ano
ESAUSoudobá architektura a urbanismusen2PovinnýzkP - 26ano
ESMTStavební materiály a technologieen2PovinnýzkP - 26ano
EM3ZModulový seminář I M3en2Povinně volitelnýklS - 26ano
EA3ZModulový specializovaný ateliér M3 en18Povinně volitelnýklA - 156ano
RHERhinocerosen2Povinně volitelnýklCPP - 261rocnik_MSc_zimni_PVano
ZAAZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_zimni_PVano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EGRTGrafické technikyen2PovinnýklS - 26ano
EPREPresentaceen2PovinnýklCPP - 26ano
EPESProstředí a energetika staveben2PovinnýklP - 26ano
ESPKSpeciální konstrukceen2PovinnýzkP - 26ano
ETESTechnika staveben2PovinnýklP - 26ano
ETEUTeorie architektury a urbanismuen2PovinnýzkP - 26ano
FIG1Figurální kresleníen2Povinně volitelnýklVA - 261rocnik_MSc_letni_PVano
HLS-KEHliněné stavitelstvíen3Povinně volitelnýklP - 26 / VT - 24 / EX - 2 / C1 - 21rocnik_MSc_letni_PVano
EM3LModulový seminář II M3en2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_letni_PVano
EA3LModulový specializovaný ateliér M3en18Povinně volitelnýklA - 241rocnik_MSc_letni_PVano
RPS-KERekonstrukce, poruchy a posilování staveben2Povinně volitelnýzá,zkP - 22 / EX - 41rocnik_MSc_letni_PVano
RHERhinocerosen2Povinně volitelnýklC1 - 261rocnik_MSc_letni_PVano
EURKUrbanistická kompoziceen3Povinně volitelnýklP - 26 / S - 121rocnik_MSc_letni_PVano
ZAAZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklP - 261rocnik_MSc_letni_PVano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EARPArchitekt v praxien2PovinnýklP - 26ano
EOCZOdborný cizí jazyken3PovinnýzkS - 26ano
ERESRealizace staveb, podnikání a financeen2PovinnýzkP - 26ano
ESPZŘízení projektu a profesionální etikaen2PovinnýklP - 26ano
EM3Z2Modulový seminář M IIIen2Povinně volitelnýklS - 26ano
EA3Z2Modulový specializovaný ateliér M3en18Povinně volitelnýklA - 156ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EDP3Diplomní projekt modul M3en30Povinně volitelnýSZZA - 312ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1rocnik_MSc_letni_PV 1 FIG1, HLS-KE, EM3L, EA3L, RPS-KE, RHE, EURK, ZAA
1rocnik_MSc_zimni_PV 1 RHE, ZAA
2rocnik_zimni_seminar 1