Detail předmětu

Odborný cizí jazyk

FA-EOCZAk. rok: 2020/2021

Rozvoj znalostí odborné terminologie oboru architektura a stavitelství. Tematicky je zaměřen na teorii a dějiny architektury a urbanismu, terminologii v procesu zpracování projektu. Část kursu je věnována písemnému a ústnímu popisu vlastního portfolia, projektu.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Prezentace vlastního projektu ve zvoleném jazyce.

Prerekvizity

Znalost zvoleného jazyka na úrovni snadné komunikace i orientace v psaném projevu.

Doporučená nebo povinná literatura

doporučená lektorem

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

seminář

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška na základě prezentace vlastního projektu, klasifikace stupnicí známek ECTS.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

výběr tématu, databáze klíčových slov a odborné terminologie, zpracování anylýz problematiky vlastního projektu, průběžné konzultace max.6 vedoucí k prezentaci a diskusi ve zvoleném oboru a jazyce.

Cíl

Osvojení si odborné terminologie v oblasti architektury a urbanismu pro komunikaci i písemný projev, užívání odborné literatury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor