Detail oboru

Expertní inženýrství v dopravě

ÚSIZkratka: EIDAk. rok: 2019/2020

Program: Soudní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Výchova absolventů se široce zaměřenými a prakticky orientovanými znalostmi z oblasti dopravy silniční a městské, a to z hlediska konstrukce vozidel, konstrukce vozovek, dopravního inženýrství, bezpečnosti silničního provozu, dopravní psychologie, testování a diagnostiky vozidel, ekonomiky provozu a oprav, podnikání v dopravě, analýzy příčin a průběhu dopravních nehod, oceňování vozidel a environmentálních aspektů provozu. Své vzdělání budou moci uplatnit ve firmách zabývajících se spediční a přepravní činností, na úřadech státní správy a ve firmách těmito úřady vytvářených, ve výzkumných institucích, v pojišťovnách, při samostatné podnikatelské činnosti v dopravě, opravárenství dopravních prostředků, činnosti samostatných likvidátorů škod apod.

Klíčové výsledky učení

Absolventi získají všeobecné odborné znalosti z konstrukce vozidel, konstrukce vozovek, řízení dopravy, opravárenství vozidel, dopravní psychologie. Dále získají speciální znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu, ekonomiky provozu a oprav, podnikání a legislativy v dopravě, analýzy příčin a průběhu dopravních nehod, oceňování vozidel a environmentálních aspektů silničního provozu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi budou schopni vykonávat profese související s organizací a řízením dopravy, řešit administrativní záležitosti v souvislosti s dopravou silniční i kombinovanou, spravovat vozové parky nebo samostatné podnikat v dopravě, opravárenství dopravních prostředků, činnosti samostatných likvidátorů škod apod.
Jako zaměstnanci najdou uplatnění ve spedičních a přepravních firmách na pozici středního a vyššího managementu, v pojišťovnách (likvidátoři škod), na úřadech státní správy v dopravních odborech, ve firmách těmito úřady vytvářených (KORDIS JMK), ve výzkumných pracovištích (CDV) apod.

Vstupní požadavky

Bude doplněno.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.