doc. Ing.

Aleš Vémola

Ph.D.

ÚSI – ředitel

+420 54114 8904
ales.vemola@usi.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Kontakty

Ústav soudního inženýrství

ředitel

Pracovní telefon+420 54114 8904
Místnost3.17 (Purkyňova 464/118, Brno 61200)

Všeobecný odbor, docent

Pracovní telefon+420 54114 8904

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel, vědecký pracovník

Pracovní telefon+420 54114 8904

Vysoké učení technické v Brně

Výbor pro řízení rizik, člen

Kolegium rektora, ředitel Ústavu soudního inženýrství

Vědecká rada VUT, člen vědecké rady

Ústav soudního inženýrství

Vědecká rada, předseda

Kolegium ředitele, Ředitel ústavu


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.