Detail oboru

Řízení rizik firem a institucí

ÚSIZkratka: RFIAk. rok: 2019/2020Zaměření: bez zaměření

Program: Rizikové inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 16.10.2009Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem výuky je, aby studenti získali potřebné znalosti a dovednosti pro identifikaci, analýzu a zmenšování, resp. odstraňování rizik v oblasti řízení firem a institucí.

Klíčové výsledky učení

V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblasti
• metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů,
• kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů,
• metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků,
• metod modelování inženýrských úloh,
• řízení rizika technických a ekonomických objektů,
• legislativy v oblasti rizik, práva, soudního znalectví, bezpečnosti a odpovědnosti.

Odborné a speciální znalosti a dovednosti získají z oblasti,
• nestandardních pokročilých metod analýz a modelování pro řešení rizikových situací v oblasti finanční, ekonomické a podnikatelské,
• provádění efektivních změnových procesů ve firmách a institucích zaměřených na snižování a odstraňování rizik,
• identifikace, analýzy a hodnocení rizik procesů ve firmách i institucích,
• oceňování rizik a jejich možných důsledků,
• pojišťovnictví, finančního řízení a investování, operační analýzy a business inteligence.

Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti práva a legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi najdou uplatnění u firem nebo institucí na odborných a manažersky náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Ekonomika, odvětví Řízení, plánování a organizace ekonomiky.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.