Detail oboru

Mechatronika

FSIZkratka: B-METAk. rok: 2019/2020

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.8.2022

Profil

Cílem studia je získání základních interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav. Jedná se o technické soustavy s prvky inteligentního chování, schopné reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a optimalizovat svoji odezvu na dynamicky se měnící okolní podmínky. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení.
Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má také možnost pokračovat v magisterském studiu oboru Mechatronika a později i získat vědeckou hodnost PhD s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je získání základních interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav, specifikovaných v předchozím odstavci. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení. Snahou je tedy vychovat absolventy se širokým rozhledem, vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i praktickými zkušenostmi z oboru.

Profesní profil absolventů s příklady

Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má možnost pokračovat v magisterském studiu oboru Mechatronika a později i získat vědeckou hodnost Ph.D. s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1INInformatikacs5zimníPovinnýklano
1MMatematika Ics9zimníPovinnýzá,zkano
RMWMechatronický seminářcs4zimníPovinnýklano
1ZMTeoretické základy technických měřenícs5zimníPovinnýklano
1UMÚvod do mechatronikycs3zimníPovinnýklano
1KZáklady konstruovánícs4zimníPovinnýzá,zkano
A3Angličtina 3en0zimníPovinně volitelnýangličtinaano
A5Angličtina 5en0zimníPovinně volitelnýangličtinaano
RM0Programování a algoritmizacecs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
2FFyzika Ics7letníPovinnýzá,zkano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1letníPovinnýano
2KKonstruovánícs3letníPovinnýklano
2MMatematika IIcs8letníPovinnýzá,zkano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6letníPovinnýzá,zkano
RENZáklady elektrotechnikycs5letníPovinnýklano
A4Angličtina 4en0letníPovinně volitelnýangličtinaano
A6Angličtina 6en0letníPovinně volitelnýangličtinaano
DPTAlgoritmizace a programovací technikycs0letníVolitelný (nepovinný)ano
2NUNumerické metodycs4letníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
2PGPočítačová grafikacs3letníVolitelný (nepovinný)klano
0KFVybrané kapitoly z fyziky Ics0letníVolitelný (nepovinný)ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0letníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
3FFyzika IIcs8zimníPovinnýzá,zkano
3MMatematika IIIcs8zimníPovinnýzá,zkano
RRLŘídicí elektronikacs7zimníPovinnýzá,zkano
3STStatikacs5zimníPovinnýzá,zkano
A3Angličtina 3en0zimníPovinně volitelnýangličtinaano
A5Angličtina 5en0zimníPovinně volitelnýangličtinaano
RM0Programování a algoritmizacecs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
3SVStruktura a vlastnosti materiálůcs5zimníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
0SVVybrané kapitoly ze strojírenských materiálůcs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
0FKVybrané kapitoly z fyziky IIcs2zimníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
REVAplikace embedded systémů v mechatronicecs5letníPovinnýklano
4KIKinematikacs5letníPovinnýzá,zkano
4MMatematika IVcs5letníPovinnýzá,zkano
RDOModelování a simulacecs5letníPovinnýzá,zkano
RREZáklady automatické regulacecs5letníPovinnýzá,zkano
4PP-APružnost a pevnost Ien7letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
4PPPružnost a pevnost Ics7letníPovinně volitelnýzá,zk1ano
A4Angličtina 4en0letníPovinně volitelnýangličtinaano
A6Angličtina 6en0letníPovinně volitelnýangličtinaano
5HYHydromechanikacs5letníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
RV0Měření mechanických a elektrických veličincs0letníVolitelný (nepovinný)ano
SN2Numerické metody IIcs4letníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
0PFPočítačová fyzikacs0letníVolitelný (nepovinný)ano
0SSStatistický softwarecs2letníVolitelný (nepovinný)ano
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics2letníVolitelný (nepovinný)ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
5DTDynamikacs5zimníPovinnýzá,zkano
RFOFotonikacs5zimníPovinnýzá,zkano
RIRInteligentní řídicí systémycs5zimníPovinnýklano
RIVMKP v inženýrských výpočtechcs5zimníPovinnýzá,zkano
5PPPružnost a pevnost IIcs5zimníPovinnýzá,zkano
5KS-AKonstruování strojů - strojní součástien5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
5KSKonstruování strojů - strojní součástics5zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
6TTTermomechanikacs6zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2zimníVolitelný (nepovinný)ano
0ATSeminář aplikované termomechanikycs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
6BTBakalářský projekt (ÚMTMB)cs5letníPovinnýano
RRYElektrické pohonycs4letníPovinnýzá,zkano
REEElektromechanická přeměna energiecs5letníPovinnýzá,zkano
RNIPrůmyslová elektronikacs5letníPovinnýzá,zkano
RSBSeminář k bakalářské práci (B-MET)cs1letníPovinnýano
5HYHydromechanikacs5letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
6KTKonstruování strojů - převodycs4letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
6KT-AKonstruování strojů - převodyen4letníPovinně volitelnýzá,zk2ano
RBDSpolehlivost, bezpečnost a diagnostika technických soustavcs4letníPovinně volitelnýzá,zk2ne
6SMStrojírenská metrologie Ics4letníPovinně volitelný2ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6celoročníPovinně volitelnýzkangličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6celoročníPovinně volitelnýzkangličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
angličtina 1 A3, A5
2 1 5HY, 6KT, 6KT-A, RBD, 6SM
angličtina 1 A4, A6
1 1 4PP-A, 4PP
angličtina 1 A3, A5
1 1 5KS-A, 5KS, 6TT
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 5AZ, 7AZ