Detail oboru

Design

FaVUZkratka: VU-DAk. rok: 2019/2020Zaměření: Ateliér grafického designu 2

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Studijní obor Design zajišťují dva ateliéry se specializací na grafický design (Ateliér grafického designu 1, Ateliér grafického designu 2) a Ateliér produktového designu. Význam tohoto oboru je v současné společnosti zásadní. Designér vstupuje do procesu navrhování výstupu (ať už je to kniha, webová stránka, motocykl nebo umyvadlo) daleko dříve než bývalo zvykem. Pojetí studia v oboru Design odpovídá současným požadavkům na to, aby byl designér vybaven nejen špičkovými znalostmi v oblasti dostupných pracovních nástrojů (dnes především v oblasti software) a byl připraven se v této oblasti celoživotně dále vzdělávat, ale aby byl rovněž osobností se širokým přehledem v oblasti kultury a společenských věd. Důraz je tak v průběhu studia kladen na tyto základní oblasti.

1) Průběžné rozvíjení funkční gramotnosti v oblasti technologií a softwarů nezbytných pro uplatnění v oboru (více než v jiných oborech je zde využíváno workshopů a krátkodobých kurzů, které nejsou pevně zařazeny v kurikulu, ale doplňují ateliérovou výuku).
2) Rozvíjení přehledu v oblasti dějin umění, vizuální kultury a designu.
3) Rozvíjení schopností nepostradatelných v současné designérské praxi, jako jsou autonomní vyhledávání úkolů a pracovních příležitostí, organizační a prezentační schopnosti. V tomto oboru je kladen vysoký důraz na to, aby úkoly plněné v průběhu studia měly vazbu na praxi. Toho je dosahováno spoluprací s externími subjekty (firmami, příspěvkovými nebo NGO organizacemi) při zadávání a vyhodnocování dílčích výstupů studia. Vazba na praxi je akcentována také pravidelnými workshopy a prezentacemi významných osobností z oboru.

Klíčové výsledky učení

Absolventi disponují obecnými znalostmi v celé šíři oboru a dostatečnými praktickými zkušenostmi ve své dílčí specializaci; orientují se v technologickém a nástrojovém zázemí svého oboru, ovládají na vysoké úrovni software určený k designérské práci a jsou připraveni se v této oblasti celoživotně dále vzdělávat. Dobře se orientují nejen v historii a v aktuálním stavu svého oboru, ale také v kulturní, společenské a politické situaci. Absolvent bakalářského stupně studijního oboru Design je připraven k samostatné práci, osvojil si však také předpoklady k týmové práci jak s profesionály ze stejného oboru, tak z příbuzných oborů (při komplexnějších úkolech).

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního oboru Design je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v praxi grafického, respektive produktového designu. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou polygrafie, reklamní a mediální průmysl. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky, systematicky doplňované o jednorázové kurzy a workshopy vedené profesionály z oboru rozvíjí u absolventů schopnost aktivně vyhledávat pracovní příležitosti, autonomně se rozhodovat a přesvědčivě prezentovat své záměry i výsledky své práce.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
POGR2D-ZDTP a 2D grafika - zimnícs2zimníPovinnýano
B1PK-ZOborový ateliér I - Grafický design 2 - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1DUPS-ZPřehled dějin umění pravěku a starověkucs3zimníPovinnýzkano
1SDU-ZPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 1cs, en3zimníPovinnýzkano
VK1-ZVečerní kresba 1 - zimnícs2zimníPovinnýano
ZVT-ZZáklady výpočetní techniky - zimnícs2zimníPovinnýano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
ATM-ZAplikovaná technologie malby 1cs3zimníVolitelnýzkano
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen4zimníVolitelnýzkne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs2zimníVolitelnýne
CVKČeskoslovenská vizuální kultura 1945–1970cs3zimníVolitelnýzkano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
DAFDějiny animovaného filmucs3zimníVolitelnýzkano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
1DS-LDigitální sochařství – 3D robotické obrábění 1cs2zimníVolitelnýne
1DS-ZDigitální sochařství - 3D tisk 1cs2zimníVolitelnýano
1GF1Grafické techniky 1cs2zimníVolitelnýano
1HS-ZHerní studiacs3zimníVolitelnýzkano
KV1Knižní vazba 1cs2zimníVolitelnýano
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
KREAP1Kreativní programování 1cs2zimníVolitelnýano
KPO-ZKurz pornostudiícs3zimníVolitelnýzkano
MEA-ZMédia akce 1 - zimnícs2zimníVolitelnýano
MED-ZMédia akce 2 - zimnícs2zimníVolitelnýne
1PMA-ZMedia Archive Presentation - winteren3zimníVolitelnýano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2zimníVolitelnýano
MWT3Modulární výuka technologií (workshop) 3cs2zimníVolitelnýano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4zimníVolitelnýano
PAPoválečná architekturacs3zimníVolitelnýzkne
SIT-ZSítotisk - zimnícs2zimníVolitelnýano
ST2-ZSochařské technologie - zimnícs2zimníVolitelnýano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2zimníVolitelnýano
TAIFThe Art of Interpreting Filmen4zimníVolitelnýzkano
1u20hs-zUmění 20. století v historických souvislostechcs3zimníVolitelnýzkano
UDKSAÚvod do kulturní a sociální antropologie cs3zimníVolitelnýzkano
1SU-1Úvod do sociologického myšlenícs2zimníVolitelnýano
VK2-ZVečerní kresba 2 - zimnícs3zimníVolitelnýano
VK3-ZVečerní kresba 3 - zimnícs3zimníVolitelnýano
PR1-ZVideogram / Projekce 1cs2zimníVolitelnýano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3zimníVolitelnýzkano
VSDH1Vizuální styly digitálních her 1cs2zimníVolitelnýano
VUGMPVýtvarný umělec v galerijní a muzejní praxics2zimníVolitelnýano
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3zimníVolitelnýzkano
ZAFOTZáklady fotografiecs2zimníVolitelnýano
ZMT-ZZáklady multimediálních technologiícs2zimníVolitelnýano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
ZVMZáklady výpočetní techniky: Mac OScs, en2zimníVolitelnýano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2zimníVolitelnýano
1ODI-Z3D optická digitalizace - zimnícs2zimníVolitelnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1DUUS-LDějiny umění – umění středověku cs3letníPovinnýzkano
POGR2D-LDTP a 2D grafika - letnícs3letníPovinnýzkano
1IVIG-LInformační výchova – informační gramotnostcs1letníPovinnýano
B1PK-LOborový ateliér I - Grafický design 2 - letnícs15letníPovinnýzá,zkano
1SDU-LPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 2cs3letníPovinnýzkano
1SU1945Světové umění po roce 1945cs3letníPovinnýzkano
VK1-LVečerní kresba 1 - letnícs3letníPovinnýzá,zkano
ZVT-LZáklady výpočetní techniky - letnícs3letníPovinnýzkano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AHS-LAplikovaná herní studia - výzkum a designcs3letníVolitelnýzkano
ATM-LAplikovaná technologie malby 2cs2letníVolitelnýano
AIS-LArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - letníen4letníVolitelnýzkne
AUP-LAutorská práva - letnícs2letníVolitelnýne
CTUČtení současné teorie uměnícs2letníVolitelnýne
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEGD1Dějiny grafického designu 1cs2letníVolitelnýano
DEGD2Dějiny grafického designu 2cs2letníVolitelnýkolne
DS3D2Digitální sochařství – 3D robotické obrábění 2cs2letníVolitelnýano
1DS-2Digitální sochařství - 3D tisk 2cs2letníVolitelnýano
1GF2Grafické techniky 2cs2letníVolitelnýano
1IAT-LInteraktivní technologiecs2letníVolitelnýano
1IEMA-LInventing Ecological Media Artsen3letníVolitelnýne
JSJunk Space cs2letníVolitelnýne
KV2Knižní vazba 2cs2letníVolitelnýano
KREAP2Kreativní programování 2cs2letníVolitelnýano
1KADH-LKritická analýza digitálních hercs3letníVolitelnýzkano
MEA-LMédia akce 1 - letnícs2letníVolitelnýano
MED-LMédia akce 2 - letnícs2letníVolitelnýne
1PMA-LMedia Archive Presentation - summeren3letníVolitelnýano
MUUMMóda v umění – umění v móděcs3letníVolitelnýzkano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2letníVolitelnýano
MWT4Modulární výuka technologií (workshop) 4cs2letníVolitelnýano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4letníVolitelnýano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4letníVolitelnýano
1SECSUSeminář ze současného českého a světového umění cs2letníVolitelnýne
SIT-LSítotisk - letnícs2letníVolitelnýano
1SU-2Sociologie a uměnícs2letníVolitelnýano
ST2-LSochařské technologie - letnícs2letníVolitelnýano
STDESSoučasná teorie designucs2letníVolitelnýano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2letníVolitelnýano
1POA-ZThe Purpose Of Art Now? en4letníVolitelnýzkne
TAPTvorba autorského portfoliacs2letníVolitelnýano
UV3Umělecký výzkumcs3letníVolitelnýzkne
VK2-LVečerní kresba 2 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
VK3-LVečerní kresba 3 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
PR1-LVideogram / Projekce 2cs2letníVolitelnýano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2letníVolitelnýano
VSDH2Vizuální styly digitálních her 2cs2letníVolitelnýano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2letníVolitelnýano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KV1Knižní vazba 1cs2zimníPovinnýano
B2PK-ZOborový ateliér II - Grafický design 2 - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1DUR-ZPřehled dějin umění renesancecs3zimníPovinnýzkano
1CSUSoučasné české a světové umění cs3zimníPovinnýzkano
1UFIL-ZÚvod do filosofie umění - zimnícs3zimníPovinnýzkano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
ATM-ZAplikovaná technologie malby 1cs3zimníVolitelnýzkano
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen4zimníVolitelnýzkne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs2zimníVolitelnýne
CVKČeskoslovenská vizuální kultura 1945–1970cs3zimníVolitelnýzkano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
DAFDějiny animovaného filmucs3zimníVolitelnýzkano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
1DS-LDigitální sochařství – 3D robotické obrábění 1cs2zimníVolitelnýne
1DS-ZDigitální sochařství - 3D tisk 1cs2zimníVolitelnýano
POGR2D-ZDTP a 2D grafika - zimnícs2zimníVolitelnýano
1GF1Grafické techniky 1cs2zimníVolitelnýano
1HS-ZHerní studiacs3zimníVolitelnýzkano
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
KREAP1Kreativní programování 1cs2zimníVolitelnýano
KPO-ZKurz pornostudiícs3zimníVolitelnýzkano
MEA-ZMédia akce 1 - zimnícs2zimníVolitelnýano
MED-ZMédia akce 2 - zimnícs2zimníVolitelnýne
1PMA-ZMedia Archive Presentation - winteren3zimníVolitelnýano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2zimníVolitelnýano
MWT3Modulární výuka technologií (workshop) 3cs2zimníVolitelnýano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4zimníVolitelnýano
PAPoválečná architekturacs3zimníVolitelnýzkne
SIT-ZSítotisk - zimnícs2zimníVolitelnýano
ST2-ZSochařské technologie - zimnícs2zimníVolitelnýano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2zimníVolitelnýano
TAIFThe Art of Interpreting Filmen4zimníVolitelnýzkano
1u20hs-zUmění 20. století v historických souvislostechcs3zimníVolitelnýzkano
UDKSAÚvod do kulturní a sociální antropologie cs3zimníVolitelnýzkano
1SU-1Úvod do sociologického myšlenícs2zimníVolitelnýano
VK2-ZVečerní kresba 2 - zimnícs2zimníVolitelnýano
VK3-ZVečerní kresba 3 - zimnícs3zimníVolitelnýano
PR1-ZVideogram / Projekce 1cs2zimníVolitelnýano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3zimníVolitelnýzkano
VSDH1Vizuální styly digitálních her 1cs2zimníVolitelnýano
VUGMPVýtvarný umělec v galerijní a muzejní praxics2zimníVolitelnýano
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3zimníVolitelnýzkano
ZAFOTZáklady fotografiecs2zimníVolitelnýano
ZMT-ZZáklady multimediálních technologiícs2zimníVolitelnýano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
ZVMZáklady výpočetní techniky: Mac OScs, en2zimníVolitelnýano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2zimníVolitelnýano
1ODI-Z3D optická digitalizace - zimnícs2zimníVolitelnýano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
KV2Knižní vazba 2cs2letníPovinnýano
B2PK-LOborový ateliér II - Grafický design 2 - letnícs15letníPovinnýzá,zkano
1DUB-LPřehled dějin umění barokacs3letníPovinnýzkano
1UFIL-LÚvod do filosofie umění - letnícs3letníPovinnýzkano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AHS-LAplikovaná herní studia - výzkum a designcs3letníVolitelnýzkano
ATM-LAplikovaná technologie malby 2cs2letníVolitelnýano
AIS-LArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - letníen4letníVolitelnýzkne
AUP-LAutorská práva - letnícs2letníVolitelnýne
CTUČtení současné teorie uměnícs2letníVolitelnýne
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEGD1Dějiny grafického designu 1cs2letníVolitelnýano
DEGD2Dějiny grafického designu 2cs2letníVolitelnýkolne
DS3D2Digitální sochařství – 3D robotické obrábění 2cs2letníVolitelnýano
1DS-2Digitální sochařství - 3D tisk 2cs2letníVolitelnýano
POGR2D-LDTP a 2D grafika - letnícs3letníVolitelnýzkano
1GF2Grafické techniky 2cs2letníVolitelnýano
1IAT-LInteraktivní technologiecs2letníVolitelnýano
1IEMA-LInventing Ecological Media Artsen3letníVolitelnýne
JSJunk Space cs2letníVolitelnýne
KREAP2Kreativní programování 2cs2letníVolitelnýano
1KADH-LKritická analýza digitálních hercs3letníVolitelnýzkano
MEA-LMédia akce 1 - letnícs2letníVolitelnýano
MED-LMédia akce 2 - letnícs2letníVolitelnýne
1PMA-LMedia Archive Presentation - summeren3letníVolitelnýano
MUUMMóda v umění – umění v móděcs3letníVolitelnýzkano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2letníVolitelnýano
MWT4Modulární výuka technologií (workshop) 4cs2letníVolitelnýano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4letníVolitelnýano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4letníVolitelnýano
1SECSUSeminář ze současného českého a světového umění cs2letníVolitelnýne
SIT-LSítotisk - letnícs2letníVolitelnýano
1SU-2Sociologie a uměnícs2letníVolitelnýano
ST2-LSochařské technologie - letnícs2letníVolitelnýano
STDESSoučasná teorie designucs2letníVolitelnýano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2letníVolitelnýano
1POA-ZThe Purpose Of Art Now? en4letníVolitelnýzkne
TAPTvorba autorského portfoliacs2letníVolitelnýano
UV3Umělecký výzkumcs3letníVolitelnýzkne
VK2-LVečerní kresba 2 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
VK3-LVečerní kresba 3 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
PR1-LVideogram / Projekce 2cs2letníVolitelnýano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2letníVolitelnýano
VSDH2Vizuální styly digitálních her 2cs2letníVolitelnýano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2letníVolitelnýano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3zimníPovinnýzkano
B3PK-ZOborový ateliér III - Grafický design 2 - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1SCU19st-ZSvětové a české umění 1. pol. 19. století v souvislostechcs3zimníPovinnýzkano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
ATM-ZAplikovaná technologie malby 1cs3zimníVolitelnýzkano
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen3zimníVolitelnýzkne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
CVKČeskoslovenská vizuální kultura 1945–1970cs3zimníVolitelnýzkano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
DAFDějiny animovaného filmucs3zimníVolitelnýzkano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
1DS-LDigitální sochařství – 3D robotické obrábění 1cs2zimníVolitelnýne
1DS-ZDigitální sochařství - 3D tisk 1cs2zimníVolitelnýano
POGR2D-ZDTP a 2D grafika - zimnícs2zimníVolitelnýano
1GF1Grafické techniky 1cs2zimníVolitelnýano
1HS-ZHerní studiacs3zimníVolitelnýzkano
KV1Knižní vazba 1cs2zimníVolitelnýano
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
KREAP1Kreativní programování 1cs2zimníVolitelnýano
KPO-ZKurz pornostudiícs3zimníVolitelnýzkano
MEA-ZMédia akce 1 - zimnícs2zimníVolitelnýano
MED-ZMédia akce 2 - zimnícs2zimníVolitelnýne
1PMA-ZMedia Archive Presentation - winteren3zimníVolitelnýano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2zimníVolitelnýano
MWT3Modulární výuka technologií (workshop) 3cs2zimníVolitelnýano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4zimníVolitelnýano
PAPoválečná architekturacs3zimníVolitelnýzkne
SIT-ZSítotisk - zimnícs2zimníVolitelnýano
ST2-ZSochařské technologie - zimnícs2zimníVolitelnýano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2zimníVolitelnýano
TAIFThe Art of Interpreting Filmen4zimníVolitelnýzkano
1u20hs-zUmění 20. století v historických souvislostechcs3zimníVolitelnýzkano
UDKSAÚvod do kulturní a sociální antropologie cs3zimníVolitelnýzkano
1SU-1Úvod do sociologického myšlenícs2zimníVolitelnýano
VK2-ZVečerní kresba 2 - zimnícs3zimníVolitelnýano
VK3-ZVečerní kresba 3 - zimnícs3zimníVolitelnýano
PR1-ZVideogram / Projekce 1cs2zimníVolitelnýano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3zimníVolitelnýzkano
VSDH1Vizuální styly digitálních her 1cs2zimníVolitelnýano
VUGMPVýtvarný umělec v galerijní a muzejní praxics2zimníVolitelnýano
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3zimníVolitelnýzkano
ZAFOTZáklady fotografiecs2zimníVolitelnýano
ZMT-ZZáklady multimediálních technologiícs2zimníVolitelnýano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
ZVMZáklady výpočetní techniky: Mac OScs, en2zimníVolitelnýano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2zimníVolitelnýano
1ODI-Z3D optická digitalizace - zimnícs2zimníVolitelnýano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3letníPovinnýzkano
B3PK-LOborový ateliér III - Grafický design 2 - letnícs15letníPovinnýzá,zkano
STDESSoučasná teorie designucs2letníPovinnýano
1SCU19st-LSvětové a české umění 2. pol. 19. století v souvislostechcs3letníPovinnýzkano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AHS-LAplikovaná herní studia - výzkum a designcs3letníVolitelnýzkano
ATM-LAplikovaná technologie malby 2cs2letníVolitelnýano
AIS-LArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - letníen4letníVolitelnýzkne
AUP-LAutorská práva - letnícs3letníVolitelnýzkne
CTUČtení současné teorie uměnícs2letníVolitelnýne
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEGD1Dějiny grafického designu 1cs2letníVolitelnýano
DEGD2Dějiny grafického designu 2cs2letníVolitelnýkolne
DS3D2Digitální sochařství – 3D robotické obrábění 2cs2letníVolitelnýano
1DS-2Digitální sochařství - 3D tisk 2cs2letníVolitelnýano
POGR2D-LDTP a 2D grafika - letnícs3letníVolitelnýzkano
1GF2Grafické techniky 2cs2letníVolitelnýano
1IAT-LInteraktivní technologiecs2letníVolitelnýano
1IEMA-LInventing Ecological Media Artsen3letníVolitelnýne
JSJunk Space cs2letníVolitelnýne
KV2Knižní vazba 2cs2letníVolitelnýano
KREAP2Kreativní programování 2cs2letníVolitelnýano
1KADH-LKritická analýza digitálních hercs3letníVolitelnýzkano
MEA-LMédia akce 1 - letnícs2letníVolitelnýano
MED-LMédia akce 2 - letnícs2letníVolitelnýne
1PMA-LMedia Archive Presentation - summeren3letníVolitelnýano
MUUMMóda v umění – umění v móděcs3letníVolitelnýzkano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2letníVolitelnýano
MWT4Modulární výuka technologií (workshop) 4cs2letníVolitelnýano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4letníVolitelnýano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4letníVolitelnýano
1SECSUSeminář ze současného českého a světového umění cs2letníVolitelnýne
SIT-LSítotisk - letnícs2letníVolitelnýano
1SU-2Sociologie a uměnícs2letníVolitelnýano
ST2-LSochařské technologie - letnícs2letníVolitelnýano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2letníVolitelnýano
1POA-ZThe Purpose Of Art Now? en4letníVolitelnýzkne
TAPTvorba autorského portfoliacs2letníVolitelnýano
UV3Umělecký výzkumcs3letníVolitelnýzkne
VK2-LVečerní kresba 2 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
VK3-LVečerní kresba 3 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
PR1-LVideogram / Projekce 2cs2letníVolitelnýano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2letníVolitelnýano
VSDH2Vizuální styly digitálních her 2cs2letníVolitelnýano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2letníVolitelnýano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BSK-TBakalářský seminář 1cs, en5zimníPovinnýano
B4PK-ZOborový ateliér IV - Grafický design 2 - zimnícs15zimníPovinnýzá,zkano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3zimníVolitelnýzá,zkano
ATM-ZAplikovaná technologie malby 1cs3zimníVolitelnýzkano
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen3zimníVolitelnýzkne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
CVKČeskoslovenská vizuální kultura 1945–1970cs3zimníVolitelnýzkano
DKFI-ZDějiny a kontexty fotografie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
DAFDějiny animovaného filmucs3zimníVolitelnýzkano
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
1DS-LDigitální sochařství – 3D robotické obrábění 1cs2zimníVolitelnýne
1DS-ZDigitální sochařství - 3D tisk 1cs2zimníVolitelnýano
POGR2D-ZDTP a 2D grafika - zimnícs2zimníVolitelnýano
1GF1Grafické techniky 1cs2zimníVolitelnýano
1HS-ZHerní studiacs3zimníVolitelnýzkano
KV1Knižní vazba 1cs2zimníVolitelnýano
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3zimníVolitelnýzkne
KREAP1Kreativní programování 1cs2zimníVolitelnýano
KPO-ZKurz pornostudiícs3zimníVolitelnýzkano
MEA-ZMédia akce 1 - zimnícs2zimníVolitelnýano
MED-ZMédia akce 2 - zimnícs2zimníVolitelnýne
1PMA-ZMedia Archive Presentation - winteren3zimníVolitelnýano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2zimníVolitelnýano
MWT3Modulární výuka technologií (workshop) 3cs2zimníVolitelnýano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4zimníVolitelnýano
PAPoválečná architekturacs3zimníVolitelnýzkne
SIT-ZSítotisk - zimnícs2zimníVolitelnýano
ST2-ZSochařské technologie - zimnícs2zimníVolitelnýano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2zimníVolitelnýano
TAIFThe Art of Interpreting Filmen4zimníVolitelnýzkano
1u20hs-zUmění 20. století v historických souvislostechcs3zimníVolitelnýzkano
UDKSAÚvod do kulturní a sociální antropologie cs3zimníVolitelnýzkano
1SU-1Úvod do sociologického myšlenícs2zimníVolitelnýano
VK2-ZVečerní kresba 2 - zimnícs3zimníVolitelnýano
VK3-ZVečerní kresba 3 - zimnícs3zimníVolitelnýano
PR1-ZVideogram / Projekce 1cs2zimníVolitelnýano
VKO-ZVizuální kompozice v čase 1cs3zimníVolitelnýzkano
VSDH1Vizuální styly digitálních her 1cs2zimníVolitelnýano
VUGMPVýtvarný umělec v galerijní a muzejní praxics2zimníVolitelnýano
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3zimníVolitelnýzkano
ZAFOTZáklady fotografiecs2zimníVolitelnýano
ZMT-ZZáklady multimediálních technologiícs2zimníVolitelnýano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3zimníVolitelnýzkano
ZVMZáklady výpočetní techniky: Mac OScs, en2zimníVolitelnýano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2zimníVolitelnýano
1ODI-Z3D optická digitalizace - zimnícs2zimníVolitelnýano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BSK-PBakalářská prácecs, en0letníPovinnýano
BSK-P2Bakalářský seminář 2cs5letníPovinnýano
B4PK-LOborový ateliér IV - Grafický design 2 - letnícs15letníPovinnýano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AINBA-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3letníVolitelnýzá,zkano
1AHS-LAplikovaná herní studia - výzkum a designcs3letníVolitelnýzkano
ATM-LAplikovaná technologie malby 2cs2letníVolitelnýano
AIS-LArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - letníen4letníVolitelnýzkne
AUP-LAutorská práva - letnícs3letníVolitelnýzkne
CTUČtení současné teorie uměnícs2letníVolitelnýne
DKFII-LDějiny a kontexty fotografie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3letníVolitelnýzkano
DEGD1Dějiny grafického designu 1cs2letníVolitelnýano
DEGD2Dějiny grafického designu 2cs2letníVolitelnýkolne
DS3D2Digitální sochařství – 3D robotické obrábění 2cs2letníVolitelnýano
1DS-2Digitální sochařství - 3D tisk 2cs2letníVolitelnýano
POGR2D-LDTP a 2D grafika - letnícs3letníVolitelnýzkano
1GF2Grafické techniky 2cs2letníVolitelnýano
1IAT-LInteraktivní technologiecs2letníVolitelnýano
1IEMA-LInventing Ecological Media Artsen3letníVolitelnýne
JSJunk Space cs2letníVolitelnýne
KV2Knižní vazba 2cs2letníVolitelnýano
KREAP2Kreativní programování 2cs2letníVolitelnýano
1KADH-LKritická analýza digitálních hercs3letníVolitelnýzkano
MEA-LMédia akce 1 - letnícs2letníVolitelnýano
MED-LMédia akce 2 - letnícs2letníVolitelnýne
1PMA-LMedia Archive Presentation - summeren3letníVolitelnýano
MUUMMóda v umění – umění v móděcs3letníVolitelnýzkano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2letníVolitelnýano
MWT4Modulární výuka technologií (workshop) 4cs2letníVolitelnýano
OBRPO-LObrazová postprodukcecs2letníVolitelnýano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4letníVolitelnýano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4letníVolitelnýano
1SECSUSeminář ze současného českého a světového umění cs2letníVolitelnýne
SIT-LSítotisk - letnícs2letníVolitelnýano
1SU-2Sociologie a uměnícs2letníVolitelnýano
ST2-LSochařské technologie - letnícs2letníVolitelnýano
STDESSoučasná teorie designucs2letníVolitelnýano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2letníVolitelnýano
1POA-ZThe Purpose Of Art Now? en4letníVolitelnýzkne
TAPTvorba autorského portfoliacs2letníVolitelnýano
UV3Umělecký výzkumcs3letníVolitelnýzkne
VK2-LVečerní kresba 2 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
VK3-LVečerní kresba 3 - letnícs3letníVolitelnýzá,zkano
PR1-LVideogram / Projekce 2cs2letníVolitelnýano
VKO-LVizuální kompozice v čase 2cs2letníVolitelnýano
VSDH2Vizuální styly digitálních her 2cs2letníVolitelnýano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3letníVolitelnýzkano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2letníVolitelnýano