Detail předmětu

The Art of Interpreting Film

FaVU-TAIFAk. rok: 2019/2020

Zaměříme se nejen na anglofonní oblast, ale rovněž na evropskou klasiku - projdeme neorealismem v Itálii, francouzskou Novou vlnou, Holywoodským klasickým filmem 50. let, britským sociálním filmem 60. let, hollywoodskou renesancí 70. let, ale podíváme se rovněž do zemí východního bloku - Polska a ČSSR. Tento kurz nemůže nabídnou komplexní přehled toho, co studenti filmové vědy studují celý bakalářský cyklus. Půjde spíš o to, vybrat (víceméně dle lektorčina osobního vkusu) několik filmů, které mohou (stejně jako libovolné jiné) být chápány jako kvintesencí reflexe poválečné společnosti prvního dvacetiletí. Zároveň se na tomto filmovém materiálu můžeme podívat na různé kriticko - teoretické přístupy, které vznikaly v téže době.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti v průběhu předmětu budou zdokonalovat své jazykové schopnosti - jak mluvené, autentické hovorové angličtině, tak akademické.
Studiem teoretický statí z vybraného metodologického hlediska si udělají představu o škále interpretačních nástrojů filmu (ale aplikovaně literárního díla, do určité míry i díla výtvarného).
Studenti si rozšíří kulturní obzor do spřízněné disciplníny.
Předmět bude zdokonalovat jejich schopnosti kritického a analytického uvažování na rozboru filmového díla pomocí teoretických nástrojů různých interpretačních škol.
Studenti se budou cvičit nejen v porozumnění podstatných myšlenek toho kterého akademického textu, ale zároveň se budou učit svoje názory a interpretace filmového díla srozumitelně a logicky vtělit do psaného textu.
Během semestru napíšou studenti několik krátkých ověřovacích testů ať už na konkrétní film či zadaný text a na konci semestru napíšou esej na zadané téma.

Prerekvizity

Nejsou. Studenti nicméně musejí ovládat angličtinu tak, aby byli schopni číst akademické texty. Minimální doporučovaná úroveň je vyšší pokročilá - tedy upperintermediate.

Doporučená nebo povinná literatura

Bordwell and Thompson - Film History
Laura Mulvey - Visual Pleasure and Narrative Cinema
Tania Modleski - Women Who Knew Too Much
Mast, Gerald - A SHort History of the Movies
Bordwell and Thompson: Film Art: An Introduction (EN)
Christine Ross: Fast Cars, Clean Bodies: Decolonisation and Reordering of French Culture. (EN)
Robin Wood: Hitchcok's Films Revisited (EN)
Erens, Patricia: Issues in Feminist Film Criticism (EN)
Sherman Frazer E. Screen Enemies of the Americans (EN)
Alexander Dotty: Making Things Perfectly Queer (EN)
András Bálint Kovács: Screening Modernism (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Projekce filmů, diskuse, četba zadaných textů, ověřování znalostí textů testy.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné - studenti budou na každém semináři průběžně reflektovat zadané filmy/literaturu - jak písemně, tak v následné diskusi.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Italský neorealismus
2. Hitchcock - pozdě doceněný mistr Hollywoodu - inspirace pro mladé francouzké kritiky - režiséry, feministické čtení Hitchcocka
3. francouzská Nová vlna - Godard; nová filmová řeč, film jako esej a politický pamflet
4. Francouzská nová vlna - Agnes Varda
5. česká Nová vlna - film jako metafora; Věra Chytilová
6. Antonioni - italský klasik v anglofonních zemích
7. Ingmar Bergman - Persona
8. Americký experimentální film, politika těla: Maya Deren, Kenneth Anger, Barbara Hammer
9. Francouský experimentální film - Chantal Ackerman
10 - 11: blok hostů - TV seriály a klasický Hollywwod prostřednictvím queer čtení, fenomén fanouškovství

teorie: feministická teorie o diváckém subjektu (Metz, Mulvey, Doanne, MOdleski), teorie ideologie ve filmu a institucionálního aparátu (Baudry) - v souvislosti s institucionální kritikou v umění od 70. let, queer (opoziční) čtení mainstreamových textů, teorie populární kultury a její opoziční čtení (John Fiske)

Cíl

Cílem je vylepšit analytické a kritické schopnosti studentů na materiálu filmové klasiky. Studenti by jednak měli získat jakési velmi obecné povědomí o zlaté éře filmu - záběr předmětu bude na 50 - 70. léta - jejich prostřednictvím se také něco dozvědět o evropské a americké společnosti této doby. Studenti by se měli naučit lépe porozumnět vizuálním aspektům filmu - práci kamery, sémiotickým aspektům střihu, pozici vypravěče/vs. diváckého subjektu, skryté nebo otevřené ideologii ve filmu obsažené, atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře, docházka - povoleny dvě absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor