Detail oboru

Construction Technology

FASTZkratka: RAk. rok: 2019/2020

Program: Civil Engineering

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Realizace staveb navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Je určen především pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství. Je zaměřen především na získání teoretických a praktických znalostí a činností pro optimální řízení přípravy a realizace staveb v tuzemsku i v zahraničí. Důraz je kladen na rozvoj a poznání exaktních metod při řešení inženýrských úloh stavebně technologického projektování, realizace staveb a příslušných ekonomických aspektů, a také na využívání nejnovějších programů výpočetní techniky pro řešení inženýrských úloh při přípravě a realizaci staveb.
Během studia získává posluchač znalosti v teoretických a inženýrských předmětech, které tvoří širší základ oboru a dále speciální znalosti odpovídající zaměření studia. Osvojuje si nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Významnou částí studia je i rozšířená výuka cizích jazyků. Přínosem pro teoretické a praktické poznání způsobů moderního řízení výstavby je desetitýdenní odborná praxe vykonaná v průběhu druhého semestru v reálu staveb u významných stavebních společností. To umožňuje rychlé ověření a uplatnění získaných znalostí studenta v praxi, podstatné zkrácení jeho adaptačního období při vstupu do zaměstnání a vytváří také předpoklady ke kariérnímu postupu do manažerských funkcí.
Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Realizace staveb má vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Tyto znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Jde zejména o znalosti z oblastí stavebních technologií a způsobů výstavby objektů, managementu realizace staveb, projektového řízení ve výstavbě, ekonomiky a ekonomických nástrojů řízení stavební výroby, stavebního práva, řízení kvality výstavby a ochrany životního prostředí při výstavbě.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu stavebních konstrukcí, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Realizace staveb získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CV014Ekonomické nástroje řízení stavební výrobycs4zimníPovinnýzá,zkano
CU001Informatika (R)cs4zimníPovinnýano
CA006Matematika 5 (R)cs4zimníPovinnýzá,zkano
CL002Předpjaté stavební konstrukcecs3zimníPovinnýzá,zkano
CW022Stavebně technologické projektovánícs5zimníPovinnýzá,zkano
CW012Systémy řízení jakostics4zimníPovinnýzá,zkano
CH011Vybrané stati ze stavební fyziky (R)cs3zimníPovinnýklano
CW023Vybrané stati z technologie stavebních procesůcs3zimníPovinnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
CW016Ekologie a bezpečnost prácecs3letníPovinnýklano
CW020Odborná praxecs7letníPovinnýklano
CW014Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 1cs3letníPovinnýano
CV015Právo v oblasti podnikání ve stavebnictvícs3letníPovinnýzá,zkano
CW015Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcícs3letníPovinnýzá,zkano
CW017Specializovaný projekt (R)cs3letníPovinnýklano
CW013Stavební stroje (R)cs3letníPovinnýklano
CW058Kontrola a dokumentování stavebních procesůcs3letníVolitelnýzá,zk5548ano
CW057Logistikacs3letníVolitelnýzá,zk5548ano
CJ055Životnost stavebních materiálůcs3letníVolitelnýzá,zk5548ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CW021Diplomový seminář (R)cs5zimníPovinnýklano
CW019Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 2cs5zimníPovinnýzá,zkano
CV016Projektové řízenícs5zimníPovinnýzá,zkano
CW018Řízení stavební zakázkycs5zimníPovinnýzá,zkano
CW024Technologie rekonstrukcícs4zimníPovinnýzá,zkano
CV084Manažerské dovednostics4zimníVolitelnýkl5550ano
CW059Speciální technologiecs4zimníVolitelnýkl5550ano
CM056Technologie pozemních komunikací (R)cs4zimníVolitelnýkl5550ano
CZ057Prezentační dovednostics2zimníVolitelný5551ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2zimníVolitelný5551ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5548 0 CW058, CW057, CJ055
5550 0 CV084, CW059, CM056
5551 0 CZ057, CZ056