Detail předmětu

Ekonomické nástroje řízení stavební výroby

FAST-CV014Ak. rok: 2019/2020

Podnik potřebuje ekonomické nástroje pro řízení vztahu nákladů výroby a prodejních cen, aby zajistil výrobní zisky. Základním nástrojem je kvalitní organizace výroby. Kombinace výrobních faktorů s ohledem na jejich náklady na jedné straně a zajištění prodeje na straně druhé je předpokladem hospodárnosti výroby. Vymezující je výběr výrobních činností stavebního podniku prodejných na stavebním trhu a přinášejících zisk. Důležitým ekonomickým nástrojem jsou ceny, které musí pokrýt náklady a zajistit zisky.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Prerekvizity

Znalosti ekonomie a základů podnikové ekonomiky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podnikatelský plán ve stavebnictví
2. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku
3. Řízení nákladů na materiál a zásoby
4. Řízení nákladů na pracovní sílu
5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení
6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví
7. Investice
8. Podnikové finance
9. Daně, účetní a operativní evidence
10. Marketing
11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků
12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku
13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn

Cíl

Průřezový předmět, jehož cílem je seznámit studenty s vybranými ekonomickými nástroji pro řízení stavební výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning