Detail oboru

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

FSIZkratka: M-KSBAk. rok: 2018/2019

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2012Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen především pro studenty s dosaženým bakalářským vzděláním ve studijním programu "Strojírenství“ na VUT v Brně případně v ostatních podobně zaměřených studijních oborech v ČR i zahraničí. Studium oboru Kvalita, bezpečnost a spolehlivost má interdisciplinární charakter:

V oblasti kvality se studenti seznámí především s projektovým managementem, integrovanými systémy managementu, managementem kvality procesů a s řízením nákladů na nízkou kvalitu. Dále získají znalosti v oblasti plánování experimentů, evropského práva, technicko-právní problematiky, metrologie a měřící techniky.
V oblasti spolehlivosti je výuka zaměřena na teoretickou a praktickou spolehlivost, diagnostiku, diagnostické metody a systémy, údržbu a managementy spolehlivosti a údržby.
V oblasti bezpečnosti je výuka soustředěna na management rizik a bezpečnosti, pokročilé metody managementu rizik a funkční bezpečnost technických systémů.

Studenti mají možnost profilovat svoje vzdělání v tomto oboru v jednom ze třech výše uvedených zaměření, a to volbou povinně volitelných předmětů a především tématem své diplomové práce. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky podporuje zpracování průmyslově orientovaných témat diplomových prací.

Klíčové výsledky učení

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost poskytuje studentům znalosti a dovednosti zaměřené především na problematiku kvality, metrologie, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti technických systémů v různých oblastech průmyslu. Ve světě i v ČR je znatelný stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení složitých úkolů spojených s danou problematikou. Student absolvováním studia získá dostatečné odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení různorodých úkolů v průmyslové i společenské praxi. Absolvent bude schopen zavádět nejnovější poznatky z daného oboru na vysoké odborné úrovni do praxe u svého zaměstnavatele, čímž může významně přispět ke zlepšení postavení podniku a firmy v konkurenčním prostředí. Koncepce studijního programu umožňuje studentům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v národních a mezinárodních vývojových, konstrukčních a vědecko-výzkumných týmech.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi magisterského studia mají širokou možnost pracovního uplatnění. Mohou vykonávat funkce manažérů kvality (inženýr kvality), manažérů spolehlivosti (inženýr spolehlivosti), manažérů diagnostiky (provozní diagnostik, diagnostik analytik, konstruktér diagnostických systémů), manažérů údržby (inženýr údržby) a dále manažérů bezpečnosti (bezpečnostní inženýr, interní a externí auditor systému managementu bezpečnosti v průmyslových podnicích, pojišťovnách, orgánech státní správy, ve složkách integrovaného záchranného systému, apod.). Absolventi oboru mohou rovněž působit v oblasti vědy, výzkumu, v projekčních organizacích, apod.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje studium v oboru „Stroje a zařízení“ v rámci Doktorského studijního programu konstrukčního a procesního inženýrství, kde mají absolventi magisterského studia možnost věnovat se vědecko-výzkumné problematice z oblastí kvality, spolehlivosti a bezpečnosti a po úspěšném absolvování získat doktorský titul Ph.D.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XAPAplikovaná statistika a plánování experimentucs4zimníPovinnýzá,zkano
XEVEvropské právo a dozor nad trhemcs4zimníPovinnýzkano
GRIManagement kvalitycs4zimníPovinnýzá,zkano
GMRManagement rizik u výrobních strojůcs4zimníPovinnýzá,zkano
GPNProjektový managementcs4zimníPovinnýklano
XS1Spolehlivost 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
XTMTechniky motivacecs5zimníPovinnýklano
XHZKvalita hlavňových zbranícs4zimníVolitelný (nepovinný)klano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XAKAudity systému kvalitycs3letníPovinnýklano
XMTMěřicí technikacs5letníPovinnýklano
XMFMetrologická fyzikacs5letníPovinnýzá,zkano
XAMPokročilé metody managementu rizikcs4letníPovinnýzá,zkano
XS2Spolehlivost 2cs3letníPovinnýzá,zkano
XRPStatistické řízení procesůcs5letníPovinnýzá,zkano
XT1Technická diagnostika Ics5letníPovinnýzá,zkano
XKSKvalita střelivacs3letníVolitelný (nepovinný)klano
GOIOptické měřící systémy pro průmyslovou inspekcics3letníVolitelný (nepovinný)klano
0PPXPrůmyslový projekt (M-KSB)cs3letníVolitelný (nepovinný)klano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GA0Analýza příčin poruchcs5zimníPovinnýzkano
XESEkologie ve strojírenstvícs5zimníPovinnýklano
5EMEkonomika a management podnikucs4zimníPovinnýklano
XFBFunkční bezpečnostcs6zimníPovinnýzá,zkano
XBAPokročilé metody bezpečnostních analýzcs4zimníPovinnýklano
XPTPraktická metrologiecs5zimníPovinnýzá,zkano
XT2Technická diagnostika IIcs7zimníPovinnýzá,zkano
XZKZkušebnictvícs4zimníPovinnýklano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XD7Diplomový projekt (M-KSB)cs6letníPovinnýano
XMSManagement spolehlivosti a kvality v údržběcs5letníPovinnýzá,zkano
XTDMetody a prostředky technické diagnostikycs4letníPovinnýklano
XD8Seminář k diplomové práci (M-KSB)cs2letníPovinnýano
XMIManagement bezpečnostics3letníPovinně volitelnýkl1ano
GTETechnicko-právní problematikacs3letníPovinně volitelnýkl1ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0celoročníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 XMI, GTE