Detail oboru

Geodézie a kartografie

FASTZkratka: GDAk. rok: 2018/2019Zaměření: Katastr nemovitostí a kartografická informatika

Program: Geodézie a kartografie

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 30.5.2003Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Dvouletý navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie v oboru Geodézie a kartografie zaměření Katastr nemovitostí a kartografická informatika navazuje na tříleté bakalářské studium obdobného technického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných geodeticko – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Studenti si prohloubí teoretický základ z bakalářského studia o další teoretické poznatky z matematicky, geofyziky a geodynamiky, teoretické geodézie, geodetické astronomie a kosmické geodézie a dalších profesně orientovaných předmětů. Na tyto základy navazují předměty z kartografie, katastru nemovitostí a geoinformatiky. Tyto předměty mají své rozšíření především do oblasti informatiky, databází, matematické kartografie aj. Zastoupeny jsou taktéž předměty ekonomického zaměření.
Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí geodeticko - inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje geodeticko - inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Geodézie a kartografie zaměření Katastr nemovitostí a kartografická informatika získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých geodeticko - technických a manažerských problémů) a je tedy připraven na svoje geodeticko - inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení geodeticko - inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých geodeticko - inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých geodeticko - technických problémů.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Geodézie a kartografie zaměření Katastr nemovitostí a kartografická informatika získat autorizaci Úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Absolvent je schopen řídit složité geodeticko - technické nebo odborné činnosti a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin. Svoje uplatnění může najít v rámci oboru i v oblasti výzkumu a vývoje.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HE15Geografické informační systémycs5zimníPovinnýzá,zkano
HE21Katastr nemovitostí IVcs5zimníPovinnýzá,zkano
HE13Komplexní projekt z GIScs4zimníPovinnýklano
HU533D modelovánícs4zimníPovinnýano
HU51Databázové systémycs4zimníPovinně volitelnýzá,zk4905ano
HU52Moderní techniky programovánícs4zimníPovinně volitelnýzá,zk4905ano
HE51Blízká fotogrammetriecs4zimníPovinně volitelnýzá,zk4906ano
HE52Dálkový průzkum Zeměcs4zimníPovinně volitelnýzá,zk4906ano
HE53Digitální model terénu cs4zimníPovinně volitelnýzá,zk4906ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY51Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
HE18Diplomový seminářcs4letníPovinnýano
HE56Geomatikacs3letníPovinnýano
HE19Kartografická informatikacs6letníPovinnýzá,zkano
HE07Matematická kartografiecs4letníPovinnýzá,zkano
HE65Právní vztahy k nemovitostemcs3letníPovinně volitelnýzk4907ano
HE59Právní vztahy k nemovitostemcs3letníPovinně volitelnýzk4907ano
HZ52Stavební právo (G)cs3letníPovinně volitelnýzk4907ano
HZ51Stavební právo (G)cs3letníPovinně volitelnýzk4907ano
HS51Ekologické inženýrství cs3letníPovinně volitelný4908ano
HE58Oceňování nemovitostícs3letníPovinně volitelný4908ano
HE61Řízení geodetické firmycs3letníPovinně volitelný4908ano
HE62Speleologické mapovánícs3letníPovinně volitelný4908ano
CZ53Historie a filozofie techniky cs2letníPovinně volitelný4979ano
CZ54Inženýrská pedagogikacs2letníPovinně volitelný4979ano
CZ56Psychologie managementu cs2letníPovinně volitelný4979ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4905 0 HU51, HU52
4906 0 HE51, HE52, HE53
4907 0 HE65, HE59, HZ52, HZ51
4908 0 HS51, HE58, HE61, HE62
4979 0 CZ53, CZ54, CZ56