Detail oboru

Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství

FEKTZkratka: M1-EVMAk. rok: 2017/2018

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Obor Elektrotechnická výroba a management (EVM) magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR) na FEKT VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra pro elektrotechnickou praxi, k činnostem v řídicích a manažerských funkcích i k tvůrčí práci ve výzkumu a vývoji. Elektrotechnický průmysl využívá mnoho různých výrobních technologií od postupů u objemově rozměrných předmětů přes specializované postupy u miniaturizovaných objektů až po zcela unikátní technologie pohybující se na hranicích fyzikálních omezení. Toto široké spektrum postupů dává i široké možnosti volby jejich technického použití a ekonomického zhodnocení. Cílem oboru je příprava absolventů schopných samostatně řešit náročné technické problémy v elektrotechnické výrobě, mj. i v ekonomických souvislostech a s ohledem na kvalitu a ekologii výroby.
Obor EVM magisterského studijního programu lze začít studovat až po absolvování bakalářského studijního programu a s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na elektrotechniku, informatiku nebo ekonomiku.
Odbornou výuku v oboru EVM zajišťuje především Ústav elektrotechnologie (UETE) FEKT VUT v Brně. Znalosti studentů jsou rozvíjeny v odborných předmětech se zaměřením na oblasti elektroniky a elektrotechniky, elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení, projektování v systémech CAD, materiálů pro elektrotechniku, výrobních procesů a jejich řízení, diagnostiku, zkušebnictví, spolehlivost a řízení jakosti, projektování výroby, logistiku a ekologii, s výrazným podílem znalostí z ekonomie, managementu a marketingu. Skladba studijních předmětů umožňuje studentům orientovat se na oblast elektronických nebo elektrotechnických výrob. Své teoretické znalosti si student prohlubuje studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky, pro rozšíření spektra svých vědomostí si volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studijního programu EEKR na FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací. Vybrané předměty z oblasti ekonomiky, managementu a marketingu jsou zajišťovány pedagogy z Fakulty podnikatelské VUT v Brně.

Klíčové výsledky učení

Absolvent oboru má základní inženýrské znalosti a dovednosti z mnoha oborů elektrotechniky, jako jsou výpočetní technika, informační a řídicí systémy, automatizační a měřicí technika, a rozsáhlé znalosti a dovednosti z oblasti návrhových systémů s podporou počítačů, návrhu elektronických prvků a jejich aplikací, návrhu a výroby desek plošných spojů, povrchové montáže, z oblasti vývoje a konstrukce elektrotechnických výrobků, výrobních procesů, technologií a materiálů pro elektrotechniku, diagnostiky, řízení jakosti a ekologických souvislostí. Získá základní znalosti z oblasti ekonomiky, managementu a marketingu. Absolvent je podle užší profilace v odborných předmětech schopen samostatně řešit náročné úkoly zaměřené nejen na vývoj, návrhy a realizaci elektronických a elektrotechnických výrob, ale i na úkoly spojené s projektováním a logistickým zabezpečením výroby, diagnostikou a zkušebnictvím, řízením jakosti a spolehlivosti výrobků a s ekologií výrobního procesu. Znalosti z oblasti ekonomie, managementu a marketingu mu umožní orientovat se i v problematice řízení výroby a jejího ekonomického vyhodnocení.

Profesní profil absolventů s příklady

Obor profiluje absolventa k samostatné tvůrčí a řídicí práci v oblasti elektronických a elektrotechnických technologií a výrob. Absolvent studia nalezne uplatnění v elektrotechnické praxi, v tvůrčí práci, výzkumu a vývoji, ve výrobě, v řídících a manažerských funkcích v elektrotechnických firmách a společnostech, nebo může pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu. V oblasti elektrotechnické výroby nalezne uplatnění všude tam, kde jsou vyžadovány obecné znalosti z různých oborů elektrotechniky, výpočetní techniky, informačních a řídicích systémů, mikroelektroniky, automatizační a měřicí techniky a dále specializované znalosti z oblastí jako jsou moderní návrhové systémy s podporou počítačů, součástky a prvky, výrobní procesy a technologie, materiály pro elektrotechnický průmysl, řízení jakosti, projektování výroby, ekologie výrobních procesů a základy technické a ekonomické přípravy a řízení výroby.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MMAEMakroekonomiecs5zimníPovinnýzá,zkano
MMOTMontážní a propojovací technologiecs4zimníPovinnýzá,zkano
MSVMStruktura a vlastnosti materiálůcs6zimníPovinnýzá,zkano
MOZEObnovitelné zdroje energiecs, en5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MPNSPočítačové návrhové systémycs5zimníVolitelný oborovýzkano
MTMSTřírozměrné modelování a simulacecs4zimníVolitelný oborovýzkano
MFITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklne
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
XLS2Odborná aktivitacs, en2zimníVolitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
MPSYPower Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
MRETRétorikacs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MEFE1English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýklM-EVM ZLS VV Aano
MEFE2English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýzkM-EVM ZLS VV Aano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-EVM ZLS VV Bano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-EVM ZLS VV Bano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-EVM ZLS VV Bano
XMAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelný všeobecnýM-EVM ZLS VV Bano
MDREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnicecs5zimníTeoretická nadstavbazá,zkM-EVM TN matem.ano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5zimníTeoretická nadstavbazkM-EVM TN matem.ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MMKGMarketingcs5letníPovinnýzá,zkano
MVYPVýrobní procesycs6letníPovinnýzkano
MZSEZáklady spolehlivosti elektrotechnických výrobcs5letníPovinnýzkano
MAZEAlternativní zdroje energiecs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
MKLMKlimatotechnologiecs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
MMBAMateriály pro biomedicinské aplikacecs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
MRSDŘízení a správa datcs4letníVolitelný oborovýzkano
MAIOAnalogové integrované obvodycs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MDISDigitální integrované obvodycs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MEICElektrické instalacecs5letníVolitelný mimooborovýklano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
MEFE1English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýklano
MEFE2English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelný všeobecnýano
XLS2Odborná aktivitacs, en2letníVolitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
MRETRétorikacs2letníVolitelný všeobecnýano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýano
MTOCTheory of Communicationen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkM-EVM ZLS VV Bano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkM-EVM ZLS VV Bano
MFITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelný všeobecnýM-EVM ZLS VV Bano
MNANNanotechnologiecs5letníTeoretická nadstavbazá,zkano
MNDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5letníTeoretická nadstavbazkano
MMATMaticový a tenzorový početcs5letníTeoretická nadstavbazá,zkM-EVM TN matem.ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MDMEDiagnostické metody v elektrotechnicecs6zimníPovinnýzá,zkano
MPMAPodnikový managementcs5zimníPovinnýzá,zkano
MM2VSemestrální práce 2cs2zimníPovinnýklano
MEKVEkologie výrobycs5zimníVolitelný oborovýzkano
MSAJSpolehlivost a jakostcs5zimníVolitelný oborovýzkano
MTPLTechnologické projektování a logistikacs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MVSKVýroba součástek a konstrukčních prvkůcs6zimníVolitelný oborovýzkano
MMZEMalé zdroje elektrické energiecs5zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MPRIProjektové řízení inovacícs6zimníVolitelný mimooborovýzkano
MVAFVakuová technikacs4zimníVolitelný mimooborovýzkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
MFITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelný všeobecnýano
MEFE1English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýklano
MEFE2English for Lifeen2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
MRETRétorikacs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-EVM ZLS VV Bne
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-EVM ZLS VV Bano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-EVM ZLS VV Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýM-EVM ZLS VV Bano
MPSYPower Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-EVM ZLS VV Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MMSVDiplomová prácecs30letníPovinnýano
MXMVOdborná praxecs0letníPovinnýano
MELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
MFITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelný všeobecnýano
MEFE1English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýklano
MEFE2English for Lifeen2letníVolitelný všeobecnýzkano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
MRETRétorikacs2letníVolitelný všeobecnýano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-EVM ZLS VV Bano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-EVM ZLS VV Bano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýM-EVM ZLS VV Bano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýM-EVM ZLS VV Bano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkM-EVM ZLS VV Bano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-EVM ZLS VV Bano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýM-EVM ZLS VV Bano
MTOCTheory of Communicationen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-EVM ZLS VV Bano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
M-EVM TN matem. 1 MDRE, MPSO, MMAT
M-EVM ZLS VV A 2 MEFE1, MEFE2
M-EVM ZLS VV B 2 XCA1, XCA3, XCA5, XMAU, XCA2, XCA4, MFIT, MEME, MESI, MMEN, XPOM, MPSY, MARC, MEDS, XEPO, XKPT, XPOU, MPPM, XTPR, MTOC