Detail předmětu

Úvod do molekulárního magnetismu

CEITEC VUT-DS129AAk. rok: 2020/2021

Doporučená nebo povinná literatura

Olivier Kahn – Molecular magnetism (EN)
R. Boča - Theoretical foundations of molecular magnetism (EN)
C. Benelli, D. Gatteschi – Introduction to molecular magnetism (EN)
R. A. Layfield, M. Murugesu - Lanthanides and Actinides in Molecular Magnetism (EN)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Úvod do magnetismu:
Magnetické veličiny, základní magnetická charakterizace a úvod do molekulárního magnetismu

Magnetické vlastnosti komplexů přechodných kovů a koordinačních sloučenin s lanthanoidy:
Základní magnetická charakterizace, spinový Hamiltonián, magnetická anisotropie, teorie ligandového pole a Griffithův-Figisův Hamiltonián

Jednomolekulární magnetismus:
Definice, charakterizace a klasifikace jednomolekulárních magnetů, experimentální detekce a analýza magnetických dat, pomalá relaxace magnetizace

Efekt křížení spinových stavů:
Definice, charakterizace a klasifikace komplexů vykazujících křížení spinových stavů, experimentální detekce a analýza magnetických dat, křížení spinových stavů indukované světlem, LIESST a LD LISCO efekty

Experimentální techniky
Klasifikace magnetometrů, zpracování dat a fotomagnetické experimenty

Cíl

Cílem kurzu je předat přehled o magnetických látkách, jejich fyzikálních vlastnostech a experimentálních aspektech magnetometrie

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program STIAMN doktorský

    obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný