Detail předmětu

Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin

FAST-DRB024Ak. rok: 2020/2021

Dosáhnout poznatky o nejmodernější měřicí technice pro měření veličin na hydraulických modelech i in-situ. Využitelnost bezkontaktních metod - laserová dopplerovská anemometrie, ultrazvuková anemometrie, jejich výhody a úskalí. Měřitelnost parametrů na rozměrově malých objektech a v rotujících či pohyblivých částech okruhů. Technika a postupy pro realizaci úředních měření a měření v akreditovaných laboratořích.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Prerekvizity

Matematika, fyzika, hydraulika, hydromechanika, základy statistiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–4. Přehledy současných měřicích metod využívaných v protékaných prostorech (mikropohled, makropohled), využití kontaktních způsobů.
5.–8. Bezkontaktní ultrazvukové a optoelektronické metody měření rychlostí, hloubek a průtoků. Integrální metody.
9. Měření tlaků, sil a momentů.
10. Kalibrace, kontrola měřidel, návaznost na etalon vyhodnocované jednotky.
11. Autorizovaná měření veličin, akreditované laboratoře.
12. Měření rychlostí proudění v extrémních podmínkách (kapiláry, mezní vrstva).
13. Měření v pohybujícím se prostoru.

Cíl

Oblast navazuje na znalosti matematiky, fyziky, hydrauliky, hydrologie. Absolvent získá přehled o kontaktních a nejmodernějších bezkontaktních měřicích metodách. Kalibrace měřidel a měřicích systémů. Přehled o možnostech měření struktury proudu. Využitelnost integračních metod při měření parametrů proudění. Měření v extrémních podmínkách (nízké a vysoké rychlosti). Autorizované měření hydraulických veličin. Akreditace laboratoří a legislativní požadavky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor