Detail předmětu

Chemie a technologie vody (V)

FAST-BCB002Ak. rok: 2020/2021

Chemické a fyzikální vlastnosti přírodních vod a městských odpadních vod.
Významné chemické a biochemické procesy probíhající ve vodním prostředí, zákonitosti růstu mikroorganismů a jejich základní životní podmínky, rozdělení mikroorganismů podle způsobu získání energie a zdroje uhlíku.
Tachnologie úpravy pitné vody, koagulace, filtrace, desinfekce, odstranění agresivního oxidu uhličitého, odstranění železa a manganu, adsorpce.
Úprava technologických vod, dstranění vápníku a hořčíku, použití měničů iontů.
Mechanické a biologické způsoby čištění městských odpadních vod, aerobní metody, aktivace, biofilmové reaktory, přírodní způsoby čištění odpadních vod, odstranění nutrientů z vod použitím biologických a chemických metod.
Produkce čistírenského kalu, jeho úprava a stabilizace, zejména anaerobním procesem, a jeho další zpracování.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - základy hydrochemie, podstatu vodárenských techonologií a procesů čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů.

Prerekvizity

Anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, logaritmy, základy diferenciálního a integrálního počtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, pH, charakteristika složení vod.
2. Plyny, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha.
3. Odkyselování vod, železo, mangan a jejich odstraňování z vod.
4. Čiření.
5. Filtrace, adsorpce.
6. Hygienické zabezpečení vody.
7. Tvrdost vody a její odstraňování, ionexy.
8. Životní podmínky mikroorganizmů, základy mikrobiologických procesů.
9. Odpadní vody, schéma městské čistírny odpadních vod.
10. Aktivace, aerace.
11. Odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod.
12. Biofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vod. Anaerobní procesy, zpracování kalu.

Cíl

základy hydrochemie, chemická resp. biochemická podstata vodárenských techonologií, procesy čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor