Detail předmětu

Techniky vizuální komunikace

FAST-AG051Ak. rok: 2020/2021

Předmět nabízí základní informace o prezentaci práce architekta, o grafických, modelových a jiných technikách, užívaných k zachycení a sdělení tvůrčí myšlenky architektonického díla a k jeho prezentaci odbornému i laickému publiku.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je schopnost komunikovat vizuálními prostředky, grafika, modelová prezentace, používané materiály, povrchové úpravy, techniky výstavní tvorby, scénografické postupy.

Prerekvizity

Předmět částečně využívá znalostí a dovedností získaných ve výtvarné tvorbě a seminářích zabývajících se interierem staveb. Je mezioborového charakteru a má spojitost s ateliéry architektonické tvorby, vyžadující prezentaci dílčích výstupů aktuálními formami komunikace mezi architektem a veřejností.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Význam grafického a modelového vyjádření tvůrčí myšlenky /inkluzivní navrhování-tvorba/
2. Vývoj vyjadřovacích technik – historie, současnost, budoucnost
3. Ideový základ přístupu k vyjádření tvůrčího záměru
4. Dvojrozměrné formy prezentace tvůrčí myšlenky
5. Materiály pro práci v 2D systému, veřejná prezentace – výstavnictví
6. Trojdimenzionální modelové techniky
7. Scénografie ve výstavní tvorbě – libreto, scénář, dokumentace pro realizaci expozice
8. Materiály a techniky pro práci na prostorových modelech
9. Pracovní postupy při zpracování modelových materiálů
10. Povrchové úpravy grafických a modelových materiálů
11. Soudobé prezentační systémy – formy prezentace tvůrčího díla
12. Exkurze – výroba a realizace expozic v areálu BVV Brno
13. Exkurze – scénografie (výstavní expozice, divadlo, TV)

Cíl

Schopnost komunikovat vizuálními prostředky, grafika, modelová prezentace, používané materiály, povrchové úpravy, techniky výstavní tvorby, scénografické postupy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor