Detail předmětu

Průmyslové stavby

FAST-AG006Ak. rok: 2020/2021

Základní informace o navrhování průmyslových závodů od širších územně plánovacích vazeb, interakce bydliště a pracoviště, přes zastavovací plán průmyslového závodu, jednotlivé funkční zóny až po výrobní objekt, pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost typologie průmyslových staveb, průmysl a územní plánování, technologie, doprava a technická infrastruktura, skladování, průmyslový interiér, průmysl a životní prostředí.

Prerekvizity

Předmět částečně využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplínách. Jinak se jedná o samostatnou disciplínu s vlastní metodikou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stručné dějiny průmyslové architektury
2. Průmysl a územní plánování
3. Zastavovací plán průmyslového závodu
4. Vliv technologie na koncept průmyslového závodu a objektu
5. Doprava a technická infrastruktura v průmyslovém závodě
6. Vybavenost závodu sociálně hygienickými a doplňkovými zařízeními
7. Skladování v průmyslu
8. Typologie konstrukcí používaných v průmyslové výstavbě
9. Pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb
10. Rekonstrukce a nové využití průmyslových závodů (Ing.arch. Yvona Geržová)
11. Průmysl a životní prostředí
12. Zařízení pro malé a střední podnikání (Ing.arch. Yvona Geržová)
13. Průmyslová architektura – inspirace ostatních stavebních druhů

Cíl

Znalost typologie průmyslových staveb, průmysl a územní plánování, technologie, doprava a technická infrastruktura, skladování, průmyslový interiér, průmysl a životní prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor