Detail předmětu

Informační technologie a systémová analýza

FAST-MU02Ak. rok: 2020/2021

Moderní databázové systémy, jejich architektura a role v informačních systémech. Současné technologie používané při tvorbě informačních systémů, n-vrstvá architektura. Životní cyklus a tvorba informačního systému. Procesní analýza a řízení. Modelovací nástroje systémové analýzy. Informační technologie ve stavebnictví. Podpora informačních technologií na jednotlivých úrovních řízení. Ekonomika budování IS.
Praktická výuka je zaměřena na procvičování analytických dovedností při návrhu informačního systému zvolené předmětné oblasti včetně základních implementačních technik.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Znalosti v oblasti návrhu informačních systémů s použitím internetových technologií
Multikriteriální analýza a posouzení informačních systému
Pokročilé dovednosti v oblasti datové analýzy a jazyka SQL

Prerekvizity

Základní programové nástroje pro řízení a zpracování dat, základy podnikové ekonomiky, základy řízení projektů, metody navrhování relačních datových modelů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Datová analýza, E-R diagram, pokročilé použití SQL jazyka
2. Procesní analýza, diagramy UML, BPMN, Data Flow a stavového diagramu.
3. Architektury informačních systémů, middleware, hostitelská prostředí pro informační systémy.
4. Vlastnosti nejrozšířenějších db produktů: Oracle, MS SQL, MySQL
5. Internetová řešení, technologie DOTNET, ASP, PHP
6. Pokročilé databázové techniky, databázové transakce, ACID pravidla
7. Uložené procedury a funkce v databázových systémech, jazyk T-SQL
8. Databázové spouště, omezení, implementace Business Rules
9. 3-vrstvá architektura
10-11. Implementační techniky informačního systému na konkrétní síťové platformě
12. Aplikační řízení přístupu
13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému

Cíl

Získat celkovou orientaci v oblasti informačních technologií a možnostech jejich využití při řízení podniku. Seznámit se se základními nástroji systémové analýzy. Získat dovednosti a schopnost modelování reality při výstavbě informačního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor