Detail předmětu

Geofyzika a geodynamika

FAST-HE02Ak. rok: 2020/2021

Předmět studia geofyziky, postavení Země ve vesmíru, pohyby Země, základní fyzikální zákony.
Základy teorie pole, skalární a vektorové pole, gradient, divergence a rotace polních veličin. Gravitační potenciál, intenzita gravitačního pole hmotného bodu, homogenní koule a obecného tělesa.
Základy teorie sférických funkcí.
Gravitační pole Země, jeho intenzita a potenciál, rozvoj potenciálu do sférických funkcí. Tíhové pole Země a jeho potenciál, hladinové plochy tíhového potenciálu. Normální tíhové pole Země, normální tíhové zrychlení, redukce tíhového zrychlení,Fayova a Bouguerova anomálie.Základy gravimetrie, druhy a principy gravimetrů.
Základní rovnice fyzikální geodézie, geoid a kvazigeoid.
Fyzikální základy seismiky, registrace a parametry zemětřesení, model Země, plochy nespojitosti. Zemské magnetické a elektrické pole. Geomagnetická a geoelektrická měření.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu při znalostech fyzikálních pochodů a vlastnostech zemského tělesa a metod potřebných k určování základních geofyzikálních parametrů zemského tělesa.

Prerekvizity

Znalost základů teorie fyzikálních polí. Znalost základů geologie a dálkového průzkumu Země. Znalost základů vyšší geodézie.

Doporučená nebo povinná literatura

Bullen, K.E.: Introduction to the Theory of Seismology. Cambridge University Press, 1953. (EN)
Andreev, B.A. , Kljušin, I.G.: Geologičeskoje istolkovanie gravitacionnych anomalii. Moskva, Nedra, 1965. (RU)
Burša, M., Pěč, K.: Tíhové pole a dynamika Země. ACADEMIA, Praha, 1988. (CS)
Pospíšil, L, Šutora, A.: PRAKTICKÁ GEOFYZIKA, Učební texty pro geodety, GRAVIMETRIE. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. (CS)
Pospíšil, L, Šutora, A.: PRAKTICKÁ GEOFYZIKA, Učební texty pro geodety, ÚVOD DO UŽITÉ GEOFYZIKY. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003. (CS)
Pospíšil L.: Geofyzika a geodynamika, MODUL #1 , HE02 - GEOFYZIKA A GEODYNAMIKA. VUT, Fakulta stavební, Brno, 2007. (CS)
(CS)
Wiegel, R.: Earthquake Engineering. Prentice Hall, 1970. (EN)
Mareš S. , et al.: Úvod do užité geofyziky. SNTL a ALFA. Praha, 1979. (CS)
Mareš, S. a kol.: Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii. SNTL/Alfa, Praha, 1983. (CS)
Ochaba, Š.: GEOFYZIKA. Základy fyziky Země a jej okolia. SPN - Bratislava, 1986. (SK)
Sheriff, R.E.: Geophysical methods. Prentice Hall, N.J., 1989. (EN)
Telford, W. M., Geldart L. P., and Sheriff R. E.: Applied Geophysics, 2nd ed.. Cambridge University Press, 1990.
Burger, H. R.: Exploration Geophysics of the Shallow Subsurface. Prentice Hall P. T., 1992. (EN)
LaCoste & Romberg: General Catalog. Austin, Texas, 1997.
Schenk, V., and Schenková, Z.: Maps of Seismic Zones in Recent Czech National Codes. Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment: ročník IV. No. 2/1997, Brno, 1997. (EN)
Lillie, R.J.: Whole Earth Geophysics. Prentice Hall, New Jersey, 1999. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Předmět geofyziky, postavení Země ve vesmíru, pohyby Země, základní fyzikální zákony.
2. Základy teorie pole, skalární a vektorové pole.
3. Gravitační potenciál, gravitační pole hmotného bodu, koule a obecného tělesa.
4. Základy teorie sférických funkcí.
5. Gravitační pole Země, jeho intenzita a potenciál, rozvoj potenciálu do sférických funkcí.
6. Tíhové pole Země a jeho potenciál, hladinové plochy tíhového potenciálu.
7. Normální tíhové pole Země, normální tíhové zrychlení.
8. Redukce tíhového zrychlení,Fayova a Bouguerova anomálie.
9. Základy gravimetrie, druhy a principy gravimetrů.
10. Základní rovnice fyzikální geodézie, geoid a kvazigeoid.
11. Fyzikální základy seismiky, registrace a parametry zemětřesení, model Země, plochy nespojitosti.
12. Zemské magnetické a elektrické pole.
13. Geomagnetická a geoelektrická měření.

Cíl

Získání znalostí o fyzikálních vlastnostech zemského tělesa a metodách určování základních geofyzikálních parametrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor