Detail předmětu

Sociologie

FAST-GZ52Ak. rok: 2020/2021

Předmět sociologie, makrosociologie a mikrosociologie, sociologické směry a teorie, sociologické metody a techniky, postoje a vztahy, sociální percepce, osobní image, komunikace verbální a nonverbální, rituály, sociální skupiny, klasifikace skupin, role ve skupinách, pozice ve skupinách, sociální mobilita, normy chování, sociální a biologické formativní vlivy na osobnost člověka, sociogram, sociologie ve firmách, public relations, vztahy na pracovišti, styly řízení, řízení a management.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost základních sociologických principů, směrů a paradigmat. Souvislosti sociologie a techniky. Využití sociologie v technické i inženýrské praxi ve firemním i osobním životě.

Prerekvizity

Základní sociologické pojmy na středoškolské úrovni známé z předmětů "Základy společenských věd" nebo "Občanská nauka", znalosti ze základů práva, znalost statistických metod z matematiky využitelných v sociologii, zájem o sociologická témata, pozorování a poznávání společnosti, propojení sociologie s psychologií, základní znalosti psychologie a sociální psychologie.

Doporučená nebo povinná literatura

GIDDENS, A.: The Constituion of Society. Cambridge, Polity Press, 1984.
ŠAFRÁNKOVÁ, Jana: Sociologie pro techniky. Praha: ČVUT, 1992. ISBN 80-01-00791-X. (CS)
GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo, 1999.
KELLER, Jan: Úvod do sociologie. Praha: Slon, 2009. ISBN 978-80-7367-644-5.
DURKHEIM, E.: The Rules od Sociological Method. London: Macmillan, 1982.
ŠIMEK, Dušan: Sociologie práce. Olomouc: UP, 1997. ISBN 80-7067-705-8. (CS)
GIDDENS, Anthony: Sociology. Oxford: Blackwell, 1997. ISBN 9780745623108.
KOHOUTEK, Rudolf: Základy sociální psychologie. Brno: Cerm, 1998. ISBN 80-7204-064-2.
KOHOUTEK, R., ŠTĚPANÍK, J.: Psychologie a organizace řízení. Brno: CERM, 2000.
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I.: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2002.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Předmět sociologie, předmět a úkoly sociologie, sociální struktura společnosti.
2. Dějiny sociologie. Přehled nejvýznamnějsích sociologických teorií, směrů a osobností. Význam pro současnost.
3. Makrosociologie, společenský vývoj. Sociální psychologie. Společnost, skupina, kolektiv. Mikrosociologie. Struktura organizace, úřadu, firmy. Řízení a kontrola.
4. Sociologické teorie a směry. Teorie konfliktu a teorie koncensu ve společnosti a organizaci.
5. Sociologické metody a techniky výzkumu. Pozorování, dotazník, anamnéza, testové metody. Sociopsychologické metody zkoumání člověka.
6. Postoje a vztahy ve skupinách a jejich poznávání. Struktura organizace. Styly řízení. Plánování, organizování.
7. Sociální percepce. Aktivní a pasivní přizpůsobovací operace. Profesiogram. Analýza pracovního výkonu. Motivace v práci a řízení. Hierarchie potřeb. Motivační faktory.
8. Verbální a nonverbální komunikace. Komunikační dovednosti. Prezentace. Brainstorming. Řízená porada. Diskuse.
9. Principy sociologického vidění světa a jednotlivce v něm. Vztah jedince a společnosti. Sociální struktury, sociální statika a dynamika.
10. Rituály v sociologii a v každodenním chování. Teorie rolí. Charakteristika prostředí. Faktory pracovního prostředí.
11. Sociální skupiny a jejich třídění. Kultura, etika a identita. Sociologie mládeže a školy. Sociální deviace.
12. Motivace a stimulace pracovníků. Využití sociologie při řízení lidí. Sociologie práce, marketingu a řízení. Kariéra.
13. Řešení konfliktních a stresových situací. Sociologie volného času.

Cíl

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin. Analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje;
poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti i na úrovni organizace, firmy, jednotlivce;
aplikace sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách i technické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor