Detail předmětu

Aktuální trendy v managementu

FP-atmKAk. rok: 2020/2021

Prohloubit a rozšířit znalosti z managementu, seznámit studenty s aktuálními soudobými přístupy v podnikovém managementu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o vývojových trendech v managementu, původu důležitých změn v managementu. Získají odborné znalosti v oblasti procesního a systémového přístupu k managementu, včetně mnohých příkladů praktických aplikací. Porozumí významu používání manažerských modelů v podnikové praxi a získají znalosti přístupů v hodnocení výkonnosti podniků a v neposlední řadě též znalost moderních přístupů v oblasti personálního řízení a řízení inovací.
Získají rovněž odborné dovednosti analytické jako je identifikace, vyhodnocování, systematizace a práce na multidisciplinární úrovni. Z oblasti obecných způsobilostí je to především v oblasti inovací identifikace příležitostí pro zlepšování a následných zlepšovacích aktivit.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni bakalářského studia předmětu Management 1, především základy plánování, organizování, leadershipu a kontroly.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu disciplíny, obsahu, termínů, struktury a metod. Cvičení jsou zaměřena na praktickou stránku přednášených témat.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
podmínkou pro možnost přistoupit k získání klasifikovaného zápočtu je úspěšné zpracování zadané seminární práce.
Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma znalostního testu je písemná. Zápočet je klasifikován dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu pro studenty s ISP:
úspěšné zpracování zadané seminární práce
znalostní test

Zakončení předmětu v distanční formě:
úspěšné zpracování zadané seminární práce
znalostní test

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Kontext organizace, podnik jako systém
2. Aplikace procesního modelu v podnikové praxi
3. Modely pro sebehodnocení organizace
4. Aplikace Modelu excelence
5. Postupy hodnocení manažerských přístupů
6 . Měření v managementu, dlouhodobé plánování podniku v praxi
7. Zlepšování a inovace jako konkurenční výhoda
8. Leadership
9. Týmová práce
10. Timemanagement
11.-13. Budoucnost managementu, přednáška progresivních manažerů

Cíl

Cílem předmětu je vzdělávat studenty pro budoucnost, ukázat jim osvědčené a perspektivní formy uplatňující systémově - inženýrský přístup, přístupy k hodnocení výkonnosti podniků, dále pak témata, která jsou nosná a platná jako je leadership, týmová práce a timemanagement. Je vytvořen prostor pro setkání s vizionáři, kteří budou formovat podobu byznysu. Cílem je naučit studenty modernímu chápání a aplikování managementu, včetně souvislostí rozvoje managementu, předat jim znalosti a zkušenosti potřebné k vedení pracovníků, procesního řízení a aplikace v praxi nejčastěji používaných manažerských modelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V rámci kombinovaného studia studenti zpracovávají seminární práci na vybraný okruh z obsahového zaměření předmětu, a to na základě vypsaných okruhů nebo s možností zvolení vlastního tématu.
Vybraná témata seminárních prací:
Hodnocení úrovně manažerských přístupů v podniku.
Analýza používání měřitelných ukazatelů v podnikové praxi.
Hodnocení úrovně vyzrálosti systému podnikového managementu.
Hodnocení - kombinované studium:
Nutnou podmínkou pro možnost přistoupit k získání klasifikovaného zápočtu je úspěšné zpracování zadané seminární práce. Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: znalost probrané látky a její praktické aplikace. Forma znalostního testu je písemná. Zápočet je klasifikován dle stupnice ECTS.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning